Dan Anghelescu

                               ANGHELESCU DAN web

                     

            DAN ANGHELESCU

             
                                             

          Poemele dintr-un oraş ireal.unde nu te aşteaptă /nimic / şi nimeni cu nimeni /
eşti un
taxi pustiu/ pe care îl
cheamă / auzind/ niciundele şi o pură atingere a / celor care/ trecând chiar
prin tine mureau...
în uimirile acestui oraş ireal/ la pauza de masă/ triste dactilografe / or să-şi bea
indiferente/ ceaiurile / reci...furtuni luminoase din sud/ ies din poşete lor uzate...
de dinafară de lume/ e cineva ascuns în mine / care te strigă/...dar
despre asta nu se poate spune nimic/ umbrele verii s-au ascuns/ în pereţi...
să rămânem/ dară/ cu ochii închişi /...sunt lacrimae rerum/ nu
 se întâmplă nimic/...aş fi putut desigur să spun rugăciuni/ să calc
 pe lemnuri/ de cruce / ele scârţâie îngrozitor... prin străzile/ înoptate
 paznicii îmi ştiu întunecimile/ pe-de-rost / ba chiar le scandează/uneori
uimiţi de câtă iarnă/ mă ascunde în ele
unreal city/ unreal city/

să nu adormi pe noaptea oglinzilor/lui / ai crede că e toamnă
şi că-i deajuns să priveşti / palida cădere de îngeri...
şi n-ai de ce să plângi/ n-ai de ce/ gunoierii/ domnişoară
moarte/ înalţă poduri
de frig şi amurg/ cu vaste miresme/ de somn şi uitare/... ce să facem...
neatenţi/ ne pierdem în a ta/ prea târzie/ la malinconia...mari
 

       
aurii semnalizatoare/ ridică oraşul pe dealuri/ într-un neverosimil
deasupra.../ dacă m-aş fi trezit/ pentru el inventam o grădină.../dar
 e mereu mai departe/ cu pânzele umflate/ de noapte şi tăceri...
la uşa îngerului/ aş fi plâns cu toată iarba amirosind / sub coasă...
priveşte în mine şi ai să vezi/ce ninsoare coboară/ pe inima mea...
aş fi vrut să mă strigi/ ţi-aş fi dat orizonturi/ şi carnea
de femeie/ fremătătoare a mării.../ iar mâine ţi-aş fi spus
c’est à mon tour d’être son sang...

te povestesc pe străzile / acelui unreal city.../ cu
tot îngheţul fără-de-speranţelor/ lui... sau poate ale / mele...
poeme neterminate/ întâlnirile noastre/ semne ascetice / vrăbii
ciripitoare/ munţi înceţoşaţi/paşi şi grădini înoptate/... se tălmăcesc
în culori/...acum /se rostesc ofilirile şi/ spasmul/ lung muzical/... când plouă
 toate scrisorile pe care nu / le-am mai scris.../ mă inundă
vorbele se-nchid în surzenia mea/...şi tot
 mi se pare că merg/ că trăiesc/ şi că sunt/ unreal city/ unreal
fără nimeni/ fără un bun rămas/ secetă a non-locurilor /unde
o vreme totul se scurge/ în totul / ca de la sine/... somniile lunii
cu braţele lungi îngânate/ de-un palid unreal city /...şi lasă-ţi
pantofii la uşă/ să nu rămână nicio urmă/ timpul
nu e decât o filă iluzorie/ pe care crezi că ai fi putut să/scrii
 ceva despre tine/...îngheţul / fără-de-speranţele/ şi a ta the dark room...
după o asemenea cunoaştere /apare/şi acesta în care nu se mai poate crede...
unreal city/ unreal....

vorbeam doar către seară/ înserările/ totdeauna lasă/în urmă o
întrezărire de prea târziu/... adastă un ţipăt în ele/ pânze de fum şi
un vaet al mărilor sinucigaşe/... când trupul nopţii se lasă greu/ insuportabil/
de greu...
ivirea spontană/ a necunoscutelor periferii... nu mai îngăduie/ nicio-ndurare...
if the lost word is lost/...şi totuşi din el s-a zbătut o fereastră/ deschisă
şi o presimţire de vânturi/...ca foşnetul rochiei tale/ căzând...
erai amurgul şi frunza cursă de din /lumina de vară târzie/ şi/ da/ îngrozitor
 mă îndurerai /plutind/ ca o întrebare definitivă / ca/ o pasăre/ sau ca
o incomensurabilă vreme străină.../ şi totuşi /......
    

mai mult.....

Web Design

 

[HOME] [DESPRE REVISTA] [REVISTA] [Franz Kafka] [Doina Uricariu] [Cornel Ungureanu] [Magda Ursache] [Theodor Damian] [Andrei Zanca] [Dan Danila] [Dragos Niculescu] [Horia Dulvac] [Dorina Sisu] [Cristina Struteanu] [Ezra Pound] [Dinu Flamand] [Nicolae Coande] [Mioara Bahna] [Ion Maria] [Alensis de Nobilis] [Adrian Grauenfels] [Gheorghe Simon] [Dan Anghelescu] [Anca Sirghie] [Zudor Janos] [Mircea Pora] [Adrian Grauenfels] [Adonyi N. Maria] [Bianca Marcovici] [Victoria Comnea] [Herbert W. Muehlroth] [Mircea Petean] [Zorin Diaconescu] [Petru Tomoiaga] [Werner Goebl] [Radu Ciobanu] [Ana Blandiana] [Adrian Munteanu] [Fekete Vince] [Palotas Dezso] [Mihaela Albu] [Liliana Danciu] [Mariana Paslea] [Aurel Sorobetea] [Mihai Merticaru] [COLECTIA] [BIBLIOTECA] [CONTACT] [REDACTIA] [IMPRESSUM] [LINKURI UTILE]