Dan Chiriac-Kyre

                         

                                  Dan Chiriac - web

                                 

 

          DAN CHIRIAC - KYRE
                                       
                                                 
                                    PISICA

  
     Pisica avea un aer leneş, părea plictisită. Nici
   măcar nu mai dădea din urechi.
    - Nu ştiu ce are pisica, zise doamna.
    - Dar, dragă, pisica este absolut sănătoasă, zise domnul.Veterinarul a controlat-o acum două luni şi a zis că e absolut sănătoasă.
    - Pisica are ceva, asta e absolut sigur, zise doamna. Precis că pisica are ceva.
     Domnul ridică din umeri.
    - Pisica are ceva! nu se lăsă doamna.
     Domnul începea să se enerveze.
    - Pisica! Pisica! o îngână el pe doamna. Pisica! Astăzi atâta ştii, pisica.
    - Da, pisica, întări doamna. Pisica e bolnavă.
     Pisica avea un aer plictisit. Nici măcar nu mai dădea din urechi. Autorul nu ştie la ce se gândea pisica, dar autorul crede (scuzată fie-i nepermisa imixtiune în gândurile personale ale pisicii) că pisica se gândea la ceva scabros, dar de nerealizat (cel puţin în cursul acestei scurte vieţi, asta după părerea pisicii). De asta pisica era plictisită. Pisica era perversă, asta e sigur.
    - Oare ce are pisica? întrebă doamna.
     Domnul sună la veterinar:
    - Doctore, pisica...
    - Ce are pisica? întrebă veterinarul.
    - Pisica e bolnavă, interveni doamna.
    - Pisicile nu se îmbolnăvesc aşa uşor, zise doctorul
    - Pisicile nu se îmbolnăvesc aşa uşor, zise
     Asta păru să-i dea speranţe doamnei.
   ... dar şi când se îmbolnăvesc, e jale, continuă doctorul.
    - Veniţi să vedeţi pisica, sugeră domnul.
    - O să vin să văd pisica, zise veterinarul, şi, după o oră, era la uşă şi ţinea în mâna stângă o punguţă cu şoareci. Pisica se învioră imediat. 


    - Aha! zise veterinarul, asta era! Şoarecii!
     Pisica vroia să mănânce şoarecii, asta-i clar.
    - Pisica vrea să mănânce şoarecii! observă domnul.
    - Îîîuah! zise doamna.
     Veterinarul îi întinse doamnei şoarecii.
    - Daţi-le drumul la şoareci, zise veterinarul, dacă pisica e sănătoasă, o să fugă după ei.
    - Ţine pisica până dau drumul la şoareci, îi zise domnul doamnei.
     Şoarecii nu voiau să iasă din punguţă. Autorul crede că şoarecii văzuseră pisica, şi de asta nu voiau să iasă din punguţă. Domnul scutură cu cruzime de punguţă, şi şoarecii căzură prin încăpere.
    - N-ar fi mai bine să închideţi uşa la cameră? întrebă cu naivitate veterinarul.
     Domnul se uită lung la punguţă.
    - Trebuia mai întâi să închideţi uşa, zise
veterinarul. Acum precis că o fie şoareci prin toată casa.
     Domnul înghiţi în sec. Doamna începu să
tremure.
    - Îîîghhîî... zise cumva ciudat doamna şi dădu drumul la pisică. Pisica se apropie de domnul şi mirosi punguţa.
    - Aşa, zise domnul, prinde toţi şoarecii! Imediat!
     Pisica începu să se frece de piciorul domnului. Pisica începu să toarcă.
    - Va trebui să prindeţi şoarecii, zise veterinarul, or să vă roadă hainele.
     Doamna începu să plângă.
    - Calmaţi-vă, doamnă, pisica e sănătoasă, zise doctorul.
   - Trebuie cumva să prindem şoarecii, zise dom-nul şi apucă pisica de spinare. Să prinzi şoarecii, auzi? ţipă domnul la pisică.
     Pisica se sperie şi-l zgârie pe domnul, apoi fugi prin casă. Şoarecii o văzură venind şi fugiră din ascunzătorile lor în alte ascunzători, mai sigure.
     Doamna începu să ţipe şi sperie şoarecii (care, după părerea autorului, erau destul de speriaţi şi aşa, sărăcuţii). Şoarecii se speriară aşa de tare, că se ascunseră (unii) în dulap. Pisica începu să miroasă la dulap.
    - Pisica miroase la dulap, observă domnul.
    - A dat de şoareci, zise veterinarul.
    - Pisică, prinde şoarecii! ordonă domnul.
     Pisica îi auzi vocea şi fugi.
     Domnul se supără aşa de tare pe pisică, că jură să n-aibă parte de salar dacă nu prinde, el cu mâna lui, toţi şoarecii.
     Veterinarul zise că pisica, după cum s-a văzut, e sănătoasă, dar că el, veterinarul, îşi vrea şoarecii înapoi întregi şi vii.
     Domnul zise că face el ceva pe şoarecii vete-rinarului.
     Veterinarul, la auzul unei asemenea necuvinţe, se supără straşnic şi zise că el e un om bun, dar dacă şoarecii păţesc ceva, o să fie vai-şi-amar de domnul.......
          

mai mult....

Web Design

 

[HOME] [DESPRE REVISTA] [REVISTA] [Miron Kiropol] [Magda Ursache] [Letitia Ilea] [Iulian Boldea] [Liviu Ioan Stoiciu] [Ion Neagos] [Traian Stef] [Doina Popa] [Liviu Antonesei] [Clelia Ifrim] [Radu Ciobanu] [Mircea Petean] [Dan Florita Seracin] [Eugen Dorcescu] [Daniela Radu] [Victoria Comnea] [Nicolae Iuga] [Dinu Virgil] [Ela Jakab] [Dan Anghelescu] [Julien Caragea] [Dan Chiriac-Kyre] [Viorel Dadulescu] [Mihaela Albu] [Vasile P. Tomoiaga] [Aurelian Sarbu] [Nicolae Coande] [Sonia Elvireanu] [Dana Gheorghiu] [Iulian Chivu] [Boris Marian] [Geo Vasile] [Christel Ungar] [Carolyn M.Kleefeld] [Petru Hamat] [Hans Dama] [Mirel Brates] [Aurel I. Brumaru] [Mariana Moga] [Victoria Milescu] [Valeriu M.Ciungan] [Paul Sarbu] [COLECTIA] [BIBLIOTECA] [CONTACT] [REDACTIA] [IMPRESSUM] [LINKURI UTILE]