Dana Gheorghiu

                                    Dana Gheorghiu - web 2

                                                            

                    DANA GHEORGHIU
                   

                       
                                
Banchetul *


      — Ei, oameni buni! se făcu auzită, amplificată la maxim, vocea lui Tonny, DJ-ul. Îl adusese Boss şi garantase pentru calităţile lui: inventivitatea şi, mai ales, latura creativă, fără să exagereze prea mult. Ştia că nu va fi cazul iar Tonny se va ambala, cu oarece ambiţie, fiind vorba de Boss, care le susţinea clubul, şi va da din el tot ce-i mai bun. Lucru dovedit, de altfel. Până în clipa de faţă, convinsese.
      — Vreţi s-o lăsăm mai moale?!
      — Daaa!! răspunse prelung glasul reverberant al sălii, într-o tonalitate sincronă, îndeajuns de puternică încât să ajungă la toate urechile şi să se bucure de-o aprobare unanimă.
      — Puneţi o piesă aşa, ca pe vremea noastră!, sugeră o voce de femeie, de la una din mesele de lângă perete.
      — Atunci, decise disc-jockeyul, trecându-şi degetele printre firele-i de păr băţoase, înălţate deasupra frunţii într-un soi de creastă blondie, „aaa-tuunci“, repetă, „Un tango italiano…“
Susurase, insinuant, în microfon, titlul piesei, descinzând de la „molto forte“ la „piano“, alunecos şi expert, ca un veritabil profesionist. Fu răsplătit pe loc, c-un ropot de aplauze.
      — Un dolce tango, fredonă cineva, da, da.
Gloria nu dădu importanţă anunţului ci, lungindu-se către platoul din faţa ei şi mijindu-şi ochii, alese o felie de tort. „Deeelicioasă!“ aprecie, destinsă, răscolind frişca de deasupra, zorită să ajungă la miezul însiropat şi învelit în ciocolată. Înfipse vârful linguriţei şi duse la gură o bucată de prăjitură. Într-adevăr, nu se înşelase.
       — Dansezi?
   Se întrerupse din mestecat. Întoarse capul şi zâmbi, spontan, în timp ce-şi ştergea, la repezeală, buzele c-un şervet. Îl mototoli şi-l aruncă în coşul din spatele scaunului.
    Acceptă, cu o grabă pe care nici măcar nu se sili s-o mascheze. Îşi propti, pentru o clipă, mâinile de tăblia mesei şi, strângându-şi buzele, pentru a înăbuşi icnetul de durere ce i l-ar fi putut smulge săgetarea bine ştiută de mijloc, se ridică. Un moment se balansă pe picioare, având gleznele deja umflate de muşcătura pantofilor, ca, pe urmă, să pornească surâzătoare, etalându-şi zâmbetul de zile mari, singurul rămas cel de altădată.

                    
      Înainta, tot mai destinsă, unduindu-şi trupul, cu acea siguranţă a femeilor care se ştiu frumoase. Alexandra o surprinse din capătul mesei, felicitând-o, în sinea ei, cum întinsese spre Iuliu, c-un gest aproape voluptuos, unul din braţe, când se află în dreptul lui. Bărbatul îi înălţă mâna şi-o duse la buze. Apoi o lăsă liberă, să cadă, iar Gloria îi întrerupse traseul, aşezând-o, uşoară, pe umăru-i stâng. Acesta îi încercui talia, şi aşa, înlănţuiţi, făcură câţiva paşi, găsindu-şi loc pe ringul de dans.
      Pe neaşteptate, muzica încetă. DJ-ul îşi aruncă braţele deasupra capului, ca să le aşeze, cu lentoare, pe pupitrul de sonorizare, de-o parte şi de alta a laptopului. C-o expresie concentrată, urmărea silueta lui Zoli, strecurându-se printre mese şi înaintând către mijlocul sălii. Venea înspre el.
      Decibelii, retezaţi dintr-odată, făcură loc unei linişti ciudate, nepotrivite cu ora şi elanul dansatorilor. Tăcerea, asemănătoare aceleia dintr-un vid, creă un moment de derută, de cădere fonică, senzaţie bizară care se cerea anulată. Un murmur de proteste, devenite, în scurt timp, vociferări, solicitară reluarea dansului, întrerupt atât de brusc.
      — Hello! Muzica, se-aude?! Dă-i drumu’, dom’le, ce te-a apucat?!
      Zoli ajunsese, însă, pe podiumul unde se afla DJ-ul. Cu faţa spre sală şi genunchii uşor flexaţi, bătu cu palmele aerul, semn c-ar fi dorit să le vorbească.
      — No, ia staţi voi aşa şi vă hodiniţi, zise cu acel ton de şagă, familiar apropiaţilor săi. V-am „pus“ de-o surpriză, îi anunţă, apucând microfonul. Retrooo!! strigă, din toţi rărunchii.
      — Încetează, că-mi spargi timpanele! protestă cineva, iar Zoli râse scurt, clătinându-şi capul. Apoi, începu să-şi agite braţele, mânând dansatorii în direcţia meselor. Când dorinţa i se îndeplini, se aşeză alături de disc-jockey, care stinsese becurile candelabrului şi, imediat, din laptop ţâşni un fasciol oblic de lumină. Abia atunci, urmărindu-i direcţia, cei prezenţi observară ecranul desfăşurat pe peretele opus. Un freamăt de nedumerire abia iscat încetă brusc, îndată ce apărură primele imagini.
      — Ia te uită! se-auzi un glas şi o mână, întinsă către ecran, aflată-n bătaia acelei unice fâşii de lumină, atrase atenţia tuturor într-acolo, îndemnându-i să privească.
      — Dar a-asta-i de… la… „Întâlnirea de zece ani“, bâigui o altă voce, sancţionată de câteva sâsâieli, astfel încât nimeni nu mai scoase o vorbă.
      Priveau, cu toţii. Miraţi. Consternaţi. Şi înduioşaţi, aşa, deodată...

      Încă se află în curtea şcolii, dar, deja, grupurile sunt pe cale să se destrame, îndreptându-se către clădire, nu înainte ca Zoli să mai facă nişte fotografii. Apoi, să filmeze.
      Alexandra urmăreşte vânzoleala, se alătură când de un grup, când de altul, după cum este chemată. Zoli tot n-a isprăvit cu pozatul, cu „imortalizatu’“, cum îi place să zică iar ea trebuie să fie prezentă, o cer ba unii, ba alţii, „Alexandra, vino aici, să te am lângă mine, puişor!“. Evident, nu­i chip să refuze şi, la urma urmei, e destul de plăcut să vezi ............               

mai mult.....

Web Design

 

[HOME] [DESPRE REVISTA] [REVISTA] [Mariko Sumikura] [Eugen D. Popin] [Paul Leibovici] [Virgil Diaconu] [Dan Danila] [Andrei Zanca] [Gheorghe Simon] [Radu Ciobanu] [Rodica Grigore] [Magda Ursache] [Madalina Barbulescu] [Vianu Muresan] [Andrei Zanca II] [Gheorghe Simon I] [Nicolae V. Sarbu] [Dorian Obreja] [Mihai Posada] [Remus V.Giorgioni] [Rabindran. Tagore] [Ioana Diaconescu] [Ion Haines] [Liliana Danciu] [Alexandru Jurcan] [Mircea Petean] [Dan F. Seracin] [Adrian Munteanu] [Anca Sirghie] [Alexandru Cazacu] [Dragos Niculescu] [Mircea Pora] [Tanikawa Shuntaro] [Mihaela M. Stroe] [Dan Iancu] [Dana Gheorghiu] [Miruna Carp] [Werner Goebl] [Ruxandra Niculescu] [Paul Aretzu] [Dan Chiriac] [Ovidiu Bufnila] [Victoria Comnea] [Victor Ravini] [Constantin Stancu] [Angela Burtea] [Mihai B. Bujenita] [Icu Craciun] [Petre I. Cretu] [Gheorghe Grun] [Florin Logresteanu] [COLECTIA] [BIBLIOTECA] [CONTACT] [REDACTIA] [IMPRESSUM] [LINKURI UTILE]