Eugen Dorcescu

                                   Eugen Dorcescu- web

                                                               

          EUGEN DORCESCU


         
Un cuvânt despre poezia hermeneutică
                       


      Descopăr, cu încântare, în volumul Idile (Editura Timpul, Iași, 2017), al Doamnei Elisabeta Bogățan, o poezie de elevat rafinament existențial și artistic, o poezie pe cât de cantabilă (uneori în discrete, prelucrate, supraelaborate, tonuri folclorice), pe atât de profundă. O poezie mistică (animată de un misticism panteist sui-generis), vibrând, până la ultima fibră, până la ultimul acord, până la ultima silabă, de un foarte personal erotism pancosmic: „cerc/ de reazem/ îmi ești// numai tu mă iubești/ și mă prinzi/ și mă strângi/ de mă mir/ că mai pot/ să respir// numai tu mă iubești/ și-mi dăruiești/ iată/ cărare/ după cărare/ făcute inel/ la picioare”(Cercul).
      O poezie feminină, așadar, complet diferită, însă, de ceea ce presupune, în genere, un atare calificativ, adică, pe de o parte, o poezie străină de implorări, sensiblerii, crize, bocete, implorări etc.; pe de altă parte, o poezie ce refuză senzualitățile mizerabiliste, la modă, de la o vreme, din păcate, sau amuzantele aere viriloide. Nu, Doamna Elisabeta Bogățan cultivă o poezie feminină autentică, perfect credibilă, recuperabilă estetic și reflexiv, o poezie feminină de factură superioară, al cărei conținut (dar și elan intim) este extazul – un extaz grav, controlat, deloc exuberant, un extaz de natură gnoseologică, situat, cu melancolie, la nivel de idee trăită: „numai tu mă aduni de pe drum/ vârtej/ de pulbere/ și de cuvinte uscate/ numai tu mă mă știi/ aduna// și mă-nvălui strâns/ și amețitor/ de nu mai știu/ care e pulberea ta/ și care e pulberea mea // de nu mai știu/ ce sunt eu în afară de ea” (Vârtejul).
Cum se explică tensiunea subtilă a poemelor? Solemnitatea lor cvasiermetică? Cum se explică perspectiva vastă – spațială, mai ales – în care se desfășoară discursul? Precum în acest gând al trecerii între zări și între lumi: „ești aici/ pod/ de trecut/ spre alte izvoare/ din alt țărm de lut// să mă ispitești/ cu povești/ arzând / dincolo de vis/ dincolo de gând// să mă-nseninezi/ cu-nțelesul blând/ că dincolo-s toate/ mereu/ așteptând” (Podul)?

 

     Explicația constă în natura mistică a impulsului liric. Scriind, poeta oficiază, cu emoție, cu „înfiorare” (termen dominant), un cult, ea se află sub fascinația și autoritatea unui zeu – nenumit, dar prezent (panteistic!) în numeroasele chipuri, în diversele înfățișări ale elementelor ce-l conțin și-l reprezintă: văzduh, apă, lut (mai ales lut). Naosul, templul, unde sălășluiește zeul și unde se consumă „idilele”, îmbrățișările ritualice, sunt reprezentate de abisul azuriu al unei zile, iar cel dintâi mesager al zeului este însuși răsăritul: „iată/ ești aici/ și mă/nvălui toată/ răsărit/ așteptat // suntem numai noi/ între cer/ și pământ// la hotar/ de cuvânt// și-un început/ de vânt// și-un început/ de vânt” (Răsăritul).     „Între cer și pământ”, în această vastă sferă a iu-birii cosmice (iubire dusă până la întâlnirea cu extincția), au loc intense transferuri semice (uman-teluric, uman-acvatic, uman-vegetal și, deseori, invers), au loc intense personificări și depersonificări.
     Elementele, așteptate, cu statornică „înfiorare” și mult dorite, sosesc, misterioase și pasionale, și o cuprind pe eroina lirică până la a-i frânge trupul, până la o strivi, până la „durut” (alt termen dominant), până la o face să presimtă (după spusa Poetului) ...voluptatea morții/ Nendurătoare: „strâns mă ții/ prea strâns mă ții// lutule/ ce bine știi/ căi spre freamăt / ori tăcere/ spre-nțelesuri prea târzii/ lutule/ de unde-mi vii/ răcoros ca dimineața/ și-aromind a veri târzii// dar ce-mi pasă/ cât mi-e bine/ să te știu/ lipit de mine/ cald de patimi/ ars de dor// lutule/ oh nu mă strânge/ carnea iată mi se frânge/ și visările mă dor// mai ușor/ tot mai ușor/ șoapta ta să mă aline/ precum umbra unui nor” (Lutul). Să se vadă și Râul, Pământescul, Zidul, Nisipul ș.a.
    Marele zeu este, desigur, Thanatos. Îl sugerea-ză lucrarea trimişilor săi, fiecare cu concretețea și dinamica lui, îl configurează, vag, e drept, mai apoi, topirea acestor mesageri într-un spațiu fluid, aproape nedeterminat, dar coercitiv și opresiv (Hotarul), îl aproximează cuvântul (Cuvântul), îl anunță frigul (Frigul), îl certifică aroma de pelin şi gustul amar ale lumii întregi (Pelinul).
Ne amintim, aici, teribilele versete 10 -11 din Apocalipsa, capitolul 8:
„Şi a trâmbiţat al treilea înger, şi a căzut din cer o stea uriaşă, arzând ca o făclie, şi a căzut peste iz-voarele apelor.
Şi numele stelei se cheamă Absintos. Şi a treia parte din ape s-a făcut ca pelinul şi mulţi dintre oa-meni au murit din pricina apelor, pentru că se făcuseră amare”.

Într-o altă versiune a Apocalipsei citim:
 „Numele stelei era: «Pelin». A treia parte din ape s-au transformat în pelin şi mulţi oameni au murit din cauza apelor, pentru că fuseseră făcute amare”.
(Absint își are originea în v.gr. apsinthion, lat. Absinthium „amar”, „amărăciune”, „pelin”).
     Reproducem poemul Hotarul: „oh îmi place că mă ții/ strâns/ mai strâns/ hotar/ amar// dar slăbește-mă măcar .........

mai mult.....

Web Design

 

[HOME] [DESPRE REVISTA] [REVISTA] [Sosan Zenji] [Cesare Pavese] [Dan F.- Seracin] [Magda Ursache] [Krzyst. Szatrawski] [Stefan D. Dancus] [Dan Anghelescu] [Mihaela Albu] [Radu Ciobanu] [Cselenyi Bela] [Mihaela Craciun] [Vasile Gogea] [Bed. Horasangian] [Ernst Jandl] [Doina Gurita] [Nicolae Iuga] [Attilio Bertolucci] [Petre I. Cretu] [Petru Iliesu] [Miron Kiropol] [Ruxandra Niculescu] [Ion Muresan] [Mircea Pora] [Petra Szocs] [Eugen Dorcescu] [Werner Durrson] [Oscar Davico] [Raoul Schrott] [Victor Ravini] [Alejandra Pizarnik] [Paula Romanescu] [Laurian Lodoaba] [Geo Galetaru] [Luminita Rusu] [Cristina Botilca] [Mircea M. Pop] [Liviu Antonesei] [Florin Sindrilaru] [Petre Nicandru] [Mihaela Oancea] [Elisabeth Anton] [Hans Dama] [Werner Goebl] [Hellmut Seiler] [Victoria Comnea] [Bernhard Setzwein] [COLECTIA] [BIBLIOTECA] [CONTACT] [REDACTIA] [IMPRESSUM] [LINKURI UTILE]