Gabriel Dragnea

                                  Gabriel Dragnea - web

                     

 

           GABRIEL DRAGNEA
           


        
Aş renunța, Alma…

                      

Fetele de la Moulin Rouge dansează cu patimă
Călcând peste ultima lacrimă
Căzută pe geamul sicriului aburit
De ultima mea respirație,
Ultima incantație la Porțile Raiului închise.
Lăudând natura mi-au fost promise cărări,
Răspunsuri la mirări, la taine şi tăceri
Acces la sute de plăceri, miresme, la temple îngropate.
Aş renunța, Alma, la noapte, la sărbători şi nunți,
La dimineți cu tine, când te sărut şi te-ncrunți
La roua aşternută pe-nmugurite frunți.
Aş renunța la viorile care-adorm crisalide
Sub palide stele ce-ți colorează fața…
Vreau ceața să-nflorească, umbrele şi zilele
Şi să zidesc în uitare toate fetele de la Moulin Rouge
Care dansează cu patimă
Peste ultima mea lacrimă.

Îngeri murdari se-mbrățişează pe zâmbetul lui Dumnezeu
În timp ce eu încerc să veghez
Langă ultimele lumânări aprinse
La căpătâiul batrânului vis.
Vreau să recreez puzzle-ul oraşului
În care am învățat zborul până la zei,
Când, încă mai aveam chei de la cufărul cu zâmbete,
Cu scâncete de copii care chemau o nouă primăvară.

Nu ştiu cum mai poate trăi oraşul acesta bolnav
La ochi, rănit grav şi cu brațele rupte
Încercând zilnic să urce pe idealuri mărunte
Până în vârful deznădejdii, la izvorul uitării zilei de ieri…
Eu, Mahler, prefer s-adorm pe maluri, să îmblânzesc tăceri.


       Soldații aceştia...


Soldații aceştia încă mărşăluiesc în secret
Ascunzându-şi însemnele unității pierdute la zaruri
Într-un joc crud al unui destin căruia nu-i plac fluturii albi,
Necamuflați noaptea pe culoare de zbor romantic
Printre Regina Nopții şi gladiole parfumate.
În pas înghețat de spaimă printre copiii-umbră ai lunii
Soldații cântă aceeaşi "C'est la vie"
În ecoul căreia au adormit bătrâni şi tineri,
Păsări şi crini părăsiți, închişi sub paşi încifrați
În acelaşi pătrat împăienjenit al şotronului tot mai şters
De picăturile de ploaie ale uitării.
Înfruntând briza mării, soldații se îmbrățişează timid
Reînviind pentru o clipă dansul viu al sirenelor libere
Acum fugare, adăpostite în epavele ruginite din abis
Protejând un vis care încă loveşte în hublouri
Cu tridentul lui Poseidon în codul lui morse
Un mesaj de ajutor din care se poate înțelege destul de clar
O rugăciune cu gust amar de alungare a zâmbetelor,
A dorurilor născute şi părăsite pe Podul Minciunilor.
Soldații aceştia încă mărşăluiesc în secret
Pe lângă zidurile cimitirului săracilor
Purtând pe brațe tăcerile macilor
În ecoul tot mai înfundat al unui refren franțuzesc
Care cântă resemnarea unui poet
Şi a unui fluture căruia i s-a anulat zborul.

 

      Cine va mai povesti despre toate acestea?Lăsându-l pe Dumnezeu în afara ecuației acestei lumi
Sunt cel mai bătrân observator al paşilor oamenilor.
Cunosc fiecare vis desenat şi pierdut
Şi lăcrimez la plânsul fiecărui copil înainte de a se naşte.
Am memorat fiecare privire căzută în cenuşă,
Oraşe scăldate în iluzii şi neputință,
Ceasuri de mână cu secunde vândute ieftin pe taraba zilei.
Şi acum am pe aripi urma fiecărui gând
care a zâmbit pe eşafodul timpului.
Ultima reprezentație a unei trapeziste într-un salt fatal,
Primul cuțit din Colecția Cain,
Păpuşa din cârpe rupte a fetiței înfrigurate lângă soba veche,
Gândul de suicid al manechinului prăfuit din magazinul închis,
Culorile plictisite din tabloul Facerii Lumii,
Porumbeii orbi din clopotnița închisă cu lacăt ruginit,
Nebunii din azile numărându-şi rolurile în cioburi de oglindă,
Chiar şi bicicleta fără lanț,.........

Web Design

 

[HOME] [DESPRE REVISTA] [REVISTA] [Mariko Sumikura] [Eugen D. Popin] [Miron Kiropol] [Virgil Diaconu] [Dan Danila] [Andrei Zanca] [Erich Kaestner] [Radu Ciobanu] [Magda Ursache] [Andrei Zanca II] [Vianu Muresan] [Andrei Zanca III] [Gheorghe Simon] [Dumitru Chioaru] [Leo Butnaru] [Remus V.Giorgioni] [Liliana Danciu] [Ioan Moldovan] [Eugen D. Popin] [Rabindran. Tagore] [Simona-G. Dima] [Mircea M. Pop] [Mircea Petean] [Dan F. Seracin] [Adrian Munteanu] [Anca Sirghie] [Radu Tuculescu] [Radu Stanca] [Iulian Boldea] [George Nina Elian] [Clelia Ifrim] [Horia Dulvac] [Dan Iancu] [Miruna Carp] [Werner Goebl] [Werner Martini] [Mihaela Albu] [George Cabas] [Mihai Pacuraru] [Dorin David] [Gabriel Dragnea] [Nina Hoza] [Luis Popa] [Geo Vasile] [Adriana Weimer] [Anan de Amir] [COLECTIA] [BIBLIOTECA] [CONTACT] [REDACTIA] [IMPRESSUM] [LINKURI UTILE]