George Cabas

                             

                              cabas_george - web

                             

                        GEORGE CĂBAȘ
                   

                       
                              
 
Un veritabil proces de conştiinţă al omului contemporan      În istoria omenirii, pentru unii Maria Magdalena este Sfântă, pentru alţii o piatră de poticnire, pe care nu o pot ocoli ori face uitată, de aceea o prind în diverse circuite şi filiere, altele decât circuitul creştin. Chipul Sfintei Maria Magdalena este o piesă mult jucată şi intens disputată pe tabla de şah a istoriei. Un duel al tălmăcirilor şi răstălmăcirilor, al unor aşa zise codificări şi decodificări, la care sunt supuse simbolurile şi personajele religioase.
      Indiferent de tradițiile existente, cel mai important este faptul că Maria Magdalena este prima persoană care L-a văzut pe Hristos Înviat. Pentru lumea de astăzi, ea este dovada autenticității Învierii trupești, ceea ce reprezintă fundamentul credinței noastre. Ea este prima dintre apostoli, apostolul apostolilor. Pentru noi, Sfânta Maria Magdalena, astăzi, în sens cu totul particular, nu e cum spune tradiţia occidentală, ca modelul penitenţei, ci dovada Învierii.
      Oricum însă, chiar dacă drumul lacrimilor Sfintei Maria Magdalena trebuie să treacă şi prin mărăcinişul comercial de brand turistic, atât pentru Răsărit cât şi pentru Apus, atât pentru omul religios cât şi pentru cel momentan secularizat, Sfânta Maria Magdalena se impune ca o personalitate cu totul remarcabilă a istoriei creştinismului, plină de farmec şi mister. Ce şuvoi puternic şi bogat a izbucnit în Dimineaţa aceea memorabilă lângă Mormântul gol din Grădina Ghetsimani!... A schimbat istoria lumii. Fapt incontestabil, care se exprimă chiar şi prin toate aceste tălmăciri sau răstălmăciri stârnite de recunoştinţa şi iubirea celei care continuă în acest fel să ne vestească bucuria Învierii pentru noi toţi, aşa cum a trăit-o ea însăşi. De atunci, de la Înviere, Sfânta Maria Magdalena este mereu şi lângă noi, amintească de dimineaţa aceea, în care lumina Învierii a făcut explozie în istoria omenirii.
      Sfânta Maria Magdalena e foarte contemporană şi figura ei e necesară creştinilor din zilele noastre, pentru a avea îndrăzneala să-şi mărturisească credinţa.

                    
          Mărturii din Sfântul Munte Athos


      A orânduit Dumnezeu ca, să ni se întredeschidă uşa unei tainiţe, mai puţin cunoscută şi cercetată, din vistieriile tradiţiei răsăritene. Astfel, din chipul Sfintei Maria Magdalena ar fi lipsit tocmai ceva ce s-ar putea să fie taina cea mare a vieţii sale şi care dezleagă misterul ciudatei lupte dată în jurul numelui ei.
     „Cuvântul înţeleptului Nichifor Callist Xanthopol, după cum se va vedea, este tot ce-i mai bun din câte se cunosc despre marea purtătoare de mir, Maria Magdalena. Mai cu seamă ceea ce scrie despre viaţa ei din tinereţe, despre «acei şapte demoni», şi în genere despre viaţa ei, înainte de a cunoaşte pe Iisus Hristos. Un interes aparte are, de bună seamă, ceea ce scrie despre pricina pentru care diavolul, bazându-se pe prorocia de la Isaia «Iată Fecioara va lua în pântece», s-a pornit cu turbare împotriva fecioriei ei. Aceste mărturii sunt necunoscute chiar şi celor foarte îmbisericiţi.
      În orice caz, este vădit că subiectul întrupării Fiului lui Dumnezeu i-a scăpat vicleniei diavolului. El s-a pornit împotriva Mariei Magdalena, după ce Hristos se întrupase din Fecioara Maria, fără ca el să-şi dea seama, neavând habar şi neputând să priceapă Taina Iconomiei dumnezeieşti, de vreme ce, potrivit cântării «nu au cunoscut cum Te-ai întrupat îngerii Tăi cei netrupeşti», cu atât mai mult nu a cunoscut diavolul cel căzut! I s-a distras atenţia, căci fiind zidire, nu este nici pretutindeni prezent, nici nu ştie toate.
      Am putea spune, deci, că Sfânta Maria Magdalena a căzut victimă urii înverşunate a diavolului. Sfântul Nichifor numeşte această posedare demonică a Magdalenei «taină». Deci el explică de ce a fost războită Sfânta Maria Magdalena cu atâta ură prin «şapte demoni», ca să se împiedice naşterea lui Hristos «din fecioară». Ea a suferit cumplit, dar fecioria a rămas neatinsă”.
      A fost o
vindecare de boală, nu de o viaţă dezordonată.
      Ieromonahul Gherontie definea obscenităţile, vehiculate despre Maria din Magdala, drept
calomnii abisale. Înainte de a cunoaşte tradiţia despre Maria Magdalena, transmisă de Sfântul Nichifor Callist Xanthopol, am fi înţeles că e vorba de calomnii foarte mari şi îndrăzneţe. Vedem acum că ar fi fost insuficient, chiar greşit. Acestea sunt calomnii cu ţintă metafizică, deoarece viaţa Sfintei Maria Magdalena cuprinde ea însăşi o deschidere abisală. De la Sfântul Nichifor Callist Xanthopol, am aflat că în existenţa Mariei Magdalena se află, într-adevăr, o taină. Dar nu „taina” păcatelor sau „taina” gnosticilor. Taina posesiunii demonice, de care a suferit, este legată de războiul dus de îngerul căzut împotriva Creatorului. În termeni militari moderni, am putea spune că Maria din Magdala nu a fost doar un fel de „victimă colaterală” a acestui război. Nu! Nicidecum! Cel rău o trecuse pe lista „suspectelor” ce trebuiau nimicite.
      Iar Maria din Magdala
a rezistat. Dacă s-ar fi lăsat târâtă de lumea ispitelor, aşa cum fabulează calomniatorii, nu ar fi fost nevoie de şapte duhuri rele. Era îndeajuns unul singur şi acela discret. Papa Grigorie I a sesizat corect ............          

mai mult.....

Web Design

 

[HOME] [DESPRE REVISTA] [REVISTA] [Mariko Sumikura] [Eugen D. Popin] [Miron Kiropol] [Virgil Diaconu] [Dan Danila] [Andrei Zanca] [Erich Kaestner] [Radu Ciobanu] [Magda Ursache] [Andrei Zanca II] [Vianu Muresan] [Andrei Zanca III] [Gheorghe Simon] [Dumitru Chioaru] [Leo Butnaru] [Remus V.Giorgioni] [Liliana Danciu] [Ioan Moldovan] [Eugen D. Popin] [Rabindran. Tagore] [Simona-G. Dima] [Mircea M. Pop] [Mircea Petean] [Dan F. Seracin] [Adrian Munteanu] [Anca Sirghie] [Radu Tuculescu] [Radu Stanca] [Iulian Boldea] [George Nina Elian] [Clelia Ifrim] [Horia Dulvac] [Dan Iancu] [Miruna Carp] [Werner Goebl] [Werner Martini] [Mihaela Albu] [George Cabas] [Mihai Pacuraru] [Dorin David] [Gabriel Dragnea] [Nina Hoza] [Luis Popa] [Geo Vasile] [Adriana Weimer] [Anan de Amir] [COLECTIA] [BIBLIOTECA] [CONTACT] [REDACTIA] [IMPRESSUM] [LINKURI UTILE]