Halmosi Sandor

Web Design

 

                        Halmosi Sandor - web                                                                                                                                     

 

       HALMOSI SÁNDOR
                                               

              
   TREBUIE SĂ FIM POSEDAŢI

   Trebuie să fim posedaţi ca să îndrăznim
   mereu să facem saltul, posedaţi
   şi nebuni. Şi sufletul vrea cu atât mai mult
   cu cât îndrăzneşte trupul mai puţin.
   Ultimele tendoane
   rupte nu-l mai pot reţine, nici nu-l trag înapoi.
   Acea ieşire mistică şi pulsaţia mută
   a izvorului, pauză. Arome neobişnuite.
   Tăiere. Pocnetul surd al obiectelor.
   Zvârcolire, flash. Pauză nesfârşită. Apoi
   revenirea în trup, din nou mimarea cuvintelor,
   a vorbirii. Vacarm. Gură deschisă.    ÎN ASTFEL DE MOMENTE, MEREU

   mă cuprinde teama şi dorinţa de îmbrăţişare.
   Deşi există şi dincolo de iertare o pajişte de suflet.
   Acolo e cel mai frumos să cazi. Şi cel mai greu.
   Pe acesta nu-l atinge descompunerea. Nicidecum
   pe sfântul care aici şi acum eşti tu.

 

    PURGATORIU

   Nu-i mai simt apropierea, dar trupul
   încă îi poartă semnele. Dacă trec pe lângă
   ceva, îl ating involuntar, îl mângâi.
   Îmi amintesc suprafeţele şi şanţurile de sub aceste
   suprafeţe. Că am fost capabil de a prelua vibraţiile
   oamenilor şi să simt şi din celălalt capăt al pământului
   dacă se divide celula. Eu am născocit iubirea, totul
   vibra sub mâna mea. Pulsam împreună, respiram
   împreună cu lucrurile şi cu oamenii strânşi
   între lucruri. Unul după altul, lucrurile s-au separat,
   se rotesc în jurul miezului. E o linişte de iad.

      
AŞCHII DE LUMINĂ


În prima zi, totul încă era strălucitor, vizibil.
Şi astfel au văzut prima aşchie din ochiul lui,
care era de lemn, şi au scos-o. Şi au văzut că lucrul
acesta e bun, şi a fost seară şi apoi dimineaţă, ziua a doua.

Peisajul a început să putrezească, numai grinzile groase,
impregnate, nu. Peste toate s-a întins o umbră palidă,
vioara scârţâia încet. Şi au văzut a doua aşchie
în ochiul lui, care era, după părerea lor, de metal,
şi au scos-o. Şi au văzut că lucrul acesta e bun, şi a fost
seară şi apoi dimineaţă, ziua a treia.

Vântul şuiera metalic şi respiraţia era deja mai
grea când i-au scos şi a treia aşchie, care susţinea
nervurile plantelor, tendoanele şi coşul plămânilor
tuturor fiinţelor simţitoare, iar asta a durut. Ei n-au făcut
decât să râdă, dar au considerat că lucrul acesta e bun
şi a fost seară şi apoi dimineaţă, ziua a patra.

Şi a început peisajul să se însereze, cădea o ploaie tristă
când i-au scos din ochi cea de-a patra aşchie,
sau acel ceva mărunt şi strălucitor pe care îl credeau
aşchie. Şi au considerat că e o rămăşiţă, şi a fost
seară şi apoi dimineaţă, ziua a a cincea.

Un freamăt rece a gonit peste câmpuri, dar n-a căutat
pe nimeni dintre cei căzuţi, gropile comune tăceau
sub enorma povară, dar cea de cincea mână n-a tremurat
să scoată ceva ce ei au socotit a fi a cincea aşchie.
Şi au considerat că aşa e bun lucrul acesta şi a fost
seară şi apoi dimineaţă, ziua a şasea.

Când au căutat în zadar ultima aşchie, n-au găsit-o
nici cu lupa. Au văzut-o în amurg, licărea cald,
şi-atunci au avut bănuiala că şi celelalte i-au semănat
foarte mult. Dar au scos-o totuşi cum scrie
la carte. Pentru că se împlineşte scrisul.
Se împlineşte tot ce-i scris. Şi cu conştiinţa neclintită a desăvârşirii şi cu bucuria muncii bine făcute,
s-au întins pe spate şi au hotărât că în ziua a şaptea
se vor odihni şi vor sărbători. Şi s-a făcut seară.

 

             traducere de KOCSIS Francisko 

[HOME] [DESPRE REVISTA] [REVISTA] [E.E. Cummings] [Nicolae Silade] [Andrei Zanca] [Magda Ursache] [Liviu Antonesei] [Kocsis Francisko] [Lucian Vasiliu] [Mircea Petean] [Elina Adam] [Mirela Roznoveanu] [Halmosi Sandor] [M. Roznoveanu II] [Al. Cistelecan] [Andrei Zanca II] [Radu Ciobanu] [Rodica Grigore] [Zenovie Carlugea] [Gheorghe Simon] [Fekete Vince] [Miron Kiropol] [Stefan Borbely] [Virgil Diaconu] [Eugen D. Popin] [Nicolae Suciu] [Marko Bela] [Cornel Ungureanu] [Savu Popa] [Clara Margineanu] [Nika Turbina] [Gheorghe Simon II] [Marian V. Buciu] [Mircea M. Pop] [Lucretia Berzintu] [Iosif L.Grapini] [Mirela Brailean] [Dragos Niculescu] [Angela Burtea] [Alexandru Jurcan] [Alexandru Cazacu] [K.V. Twain] [Andrej v. Amady] [Andrei Zanca III] [Sergiu P. Dema] [Clelia Ifrim] [Werner Goebl] [Hans Dama] [ARS MOVIMENTO] [COLECTIA] [BIBLIOTECA] [CONTACT] [REDACTIA] [IMPRESSUM] [LINKURI UTILE]