Liliana Danciu

 

                LILIANA DANCIU- web    

                                    

           LILIANA DANCIU
                     

 

                                            
                Autorul și ipostazele sale estetice –
                       creator, spectator, personaj

                                                                                                            

 „Nu există decât măști în lumea asta, iubito!” (Kandahar sau lupta soldatului cu îngerul)      Ionel Bușe este un gânditor pasionat de scrierile lui Constantin Noica, un cercetător aplicat în domeniul imaginarului și, nu în ultimul rând, un observator atent al vieții și al lumii, de unde, poate, și nevoia de a converti impresiile culese în ficțiune literară. Privirea lui Ionel Bușe cercetează cu detașare amuzată realitatea socială a prezentului, de unde acea ironie fină dulce-amăruie, specifică înțeleptului care nu-și propune un demers critic, moralizator sau didactic în opera sa literară, ci își invită cititorul să iasă în afară pentru a vedea ceea ce se petrece zilnic sub ochii săi. Autorul îl ispitește pe cititor să se așeze pe pragul dintre un înăuntru confortabil, dar indiferent la lume și acea trăire strict în afară, în lume și în raport exclusiv cu aceasta. În acest spațiu intermediar, deopotrivă subiectiv și obiectiv, omul-spectator pătrunde în dimensiunea „mitică” a textului literar, de unde se contemplă pe sine în variantele sale livrești, personajele. De ce o considerăm „mitică”? Datorită puternicului simbolism inițiatic impregnat ficțiunii literare – o fereastră deschisă dinspre sine înspre lume, prin transparența căreia autorul face semne cititorului pentru ca acesta să contemple viața, societatea, contemporaneitatea. Percepând tragi-comicul vieții, chiar și pentru câteva minute cât durează lectura unei piese de teatru, cu detașarea unui spectator, cititorul iese din capcana temporalității fatale a prezentului, pentru a o contempla și a se exorciza. Principala funcțiune a literaturii lui Ionel Bușe rămâne cea estetică, dar aceasta este mereu dublată de cea inițiatică. 

                                              
      În Cuvânt înainte la volumul de proză scurtă Ultima vară cu Eniko și alte... povestiri, apărut în 2010 la Editura Ecou Transilvan, scriitorul ne invita să parcurgem textele cu detașare, animați de același „discret spirit ludic” cu care, pare-se, au fost scrise de autorul atras irezistibil de contemplarea spectacolului lumii. Peste opt ani, Ionel Bușe revine pe scena literaturii române, de data asta cu volumul Bătrânul și eutanasierul, apărut la Editura Eikon, format din patru piese de teatru amprentate de aceeași luciditate senină a autorului, consecvent pasiunii de a viziona spectacolul pe care lumea îl performează zilnic sub ochii săi. Piesa care dă titlul volumului este câștigătoarea Marelui Premiu al Concursului Internațional de Dramaturgie „Drama”, desfășurat în capitala Băniei, în anul 2015, pusă în scenă la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, începând cu anul 2018. În buna tradiție a gânditorilor presocratici, Ionel Bușe se dovedește nu numai un fin observator, ci și un atent „diagnostician” al societății omenești actuale, câtă vreme întreg volumul este așezat sub marca străvechii „boli” a umanității sugerate în citatul shakespearian din tragedia Regele Lear: „E boala vremii noastre, când nebunii îi conduc pe orbi...”.
      Eterna tragedie a umanității se consumă fatalmente din cauza acestei boli care afectează profund raportul dialectic dintre păturile sociale, dintre putere și societatea civilă: pe de o parte, caracterul vulnerabil al puterii, coruptibilă prin contaminarea rațiunii în mrejele iluzorii ale nebuniei, pe de altă parte, rătăcirea și anularea individualității în masa oarbă a societății. Singurul „leac” pentru această „boală” derivă, cum am mai subliniat anterior, din contemplarea, cu umor și detașare, a nebuniei și orbirii lumii. Lumea, în ansamblu, continuă să fie „buimacă” (în înțelesul dat de Dostoievski și Marin Preda) și „oarbă”, în ciuda atâtor mostre de înțelepciune livrescă, adăpostite în miile de pagini din bibliotecile lumii. Clasicul și optimistul „Ridendo castigat mores” al anticilor nu mai este valabil în epoca postmodernă, drept pentru care autorul pare să spună detașat: „Dacă nu putem vindeca lumea de boala ce-o macină dintru începuturi, cel puțin să continuăm a râde cu poftă de ea”.
      Cele patru piese de teatru ale volumului sunt scurte ca întindere, dar dense și cu un mesaj concentrat în câte două acte: Bătrânul și eutanasierul, Kandahar sau lupta soldatului cu îngerul, Ultimul Timocean, Sitzpinkler. Păsărica și urinoarul. Fiecare text se deschide cu un rezumat-didascalie, în care autorul prezintă cititorului mobilul demersului său creator și temele desprinse din contemporaneitate valorificate literar – moartea asistată, raportul omului cu divinitatea, destinul românului într-o lume multiculturală, perenitatea „formelor fără fond” în societatea românească. Explicarea concretă a propriei viziuni literare și filosofice dovedește că autorul este mai degrabă preocupat ca mesajul textelor sale să ajungă la cititor cât mai clar și curat, pentru a se constitui ulterior un punct de pornire corect pentru eventualele considerații și interpretări. ........

mai mult....

Web Design

 

[HOME] [DESPRE REVISTA] [REVISTA] [Liviu I. Stoiciu] [Florin Logresteanu] [Dan Anghelescu] [Mircea Pora] [Mircea Petean] [Marian V. Buciu] [K. V. Twain] [Magda Ursache] [Dan Danila] [Iulian Chivu] [Ion Tudor Iovian] [Marian Visescu] [Boris Marian Mehr] [Ion Rasinaru] [Oana Hemen] [Ezra Pound] [Dinu Flamand] [Mihaela Oancea] [Dorin David] [Stephen Gill] [Adrian Munteanu] [Dorian Obreja] [Dan F. Seracin] [Liliana Danciu] [Gheorghe Simon] [Ana Blandiana] [Liviu Antonesei] [Anca Sirghie] [Radu Ciobanu] [Paul Sirbu] [Francis Jammes] [Miron Kiropol] [Clelia Ifrim] [Ovidiu Bufnila] [Emily E. Dickinson] [Stefanie Golisch] [Herbert W. Muehlroth] [Werner Goebl] [Luca Cipolla] [Georgeta Resteman] [Nicolae Matcas] [COLECTIA] [BIBLIOTECA] [CONTACT] [REDACTIA] [IMPRESSUM] [LINKURI UTILE]