Liliana Danciu

                                                                                                             

Web Design

 

                                                           

                                 LILIANA_DANCIU_web

               

               LILIANA DANCIU


 
     Din interiorul cercului, în căutarea sensului pierdutProfesor universitar și „urmuzolog” împătimit, fondatoare a Centrului de Studii Canadiene și a unui Masterat de studii canadiene la Universitatea de Nord din Baia Mare, traducătoare, poetă și pasionată de folclorul maramureșean, Ana Olos revine în 2020 pe scena literară cu un proiect narativ, Vinerea albastră (Sibiu, Editura Imago). Din prefața semnată de Mircea Braga, Un roman și principiul unificator al sensului, aflăm despre pasiunea autoarei pentru „exercițiile de stil” în grilă postmodernă, practicate în poeziile volumului Versuri de circumstanță, plagiate și mici însăilări / Circumstantials Poems, Plagiaries and Versifications (prefață de Lidia Vianu, apărut în 2014) și în „jurnalul cu povești”, Mihai Olos. La povești în casa de paie, visând la orașul-sat universal. Fragmente de jurnal (2015). În accepțiunea „tradițională” a termenului, unitatea monolitică a narațiunii se edifică din episoade, scene și conflicte fixate pe o logică unitară pentru identificarea unui înțeles unic, mai mult sau mai mai puțin nuanțat. Proza postmodernă urmează modelul „sociologic” existențial și devine o cumulare aparent aluvionară de fragmente, a căror unitate de sens, uneori pierdută, alteori ocultată cu mare grijă de instanța auctorială, trebuie regăsită în actul lecturii. Cade în sarcina instanței narative și a cititorului să reorganizeze formal și informal piesele dislocate pentru a recompune acest puzzle meta-textual.
În Vinerea albstră, pulverizarea epicului în opt micro-narațiuni aparent independente are menirea de a decupa din unitatea biografiei scriitoarei acele evenimente și întâmplări, ale căror reverberații psiho-emoționale s-au propagat seismic în durata ciclică a destinului auctorial. Semnificațiile lor ascunse nu pot fi pătrunse decât prin desprindere insulară din întregul existențial, asigurând acea detașare emoțională obligatorie în actul ficționalizării elementului biografic. Confesând adevăruri și ficționalizând realitatea, instanța auctorială se manifestă prin

       
două instanțe narative – un eu omniscient care deapănă „obiectiv” firul epic din perspectiva celui ce evocă un trecut imposibil de schimbat și un eu subiectiv, contemporan întâmplărilor relatate.
Un personaj feminin, în opt queste ale unui sens existențial pierdut sau obscur reținut în subconștient, împrumută când vocea unei tinere în căutarea ieșirii din cerc, când pe cea a unei bătrâne, bunică și pensionară, în căutarea unei noi direcții existențiale. Acest personaj asigură refacerea mesajului unitar al celor opt „povestiri”. Conectând sfera interiorității la dimensiunea aparent deschisă a socialului și a istoriei, se interoghează filosofic și naratologic pe tema limitei condiției umane și a posibilității de a fi liber, cercetând spațiile de confluență dintre istoria individuală și cea impersonală. Viața se constituie din treceri succesive dintr-un cerc într-altul, traversări oarbe ale etapelor vieții și perioadelor istorice, „cu ochii larg închiși”, înțelegându-le sensul întotdeauna retrospectiv, niciodată din miezul incadescent al trăirii efective.
Evenimente din copilărie și adolescență generează seisme emoționale de mare adâncime, cu unde de șoc reverberând în subconștient, constituindu-se mai târziu în cheia înțelegerii tardive a sensului existenței: o lecție de engleză neobișnuită cu ecou inițiatic (Strada semicercului); întâlnirea propriei „jumătăți” în adolescență, pierdută pentru totdeauna în contextul vitregiei istoriei (menționată din viteza descripției, în Strada Privighetorii, nuanțată psihanalitic în Terapia); întâmplarea oripilantă din copilăria doamnei Petrini cu șoricelul ucis de frică și dezgust, aruncată în groapa subconștientului, corelată la senectute cu „povestea” celor doi șoricei de laborator. Trasând analogii esopice între zoomorf și antropormorf, Dispariția leilor și Despre vulpi spun una și aceeași poveste, dublu ipostaziată caracterial, despre condiția omului în contemporaneitate, felul cum își îngrădește cu multă perseverență existența, ridicându-și o cușcă, în interiorul căreia, la început, se refugiază spre a găsi confort și intimitate, pentru ca apoi să se înstrăineze complet de lume, limitându-și opțiunile și… deschiderile. Devenim prizonierii propriilor tabieturi și obiceiuri, marcați de frustrări și prejudecăți, incapabili să relaționăm cu adevărat, două cercuri de gânduri mereu închise, în ciuda aparentei deschideri dialogale, cu povești nespuse până la capăt… Punerea în abis pare a fi procedeul narativ predilect al Anei Olos, pentru a sublinia multitudinea de povestiri încadrate în tot atâtea rame, inepuizabile, nesfârșite, tot atâtea cercuri închise în alte cercuri, vag deschise unei hermeneutici de conjunctură.
Deși simbolizează perfecțiunea, ca închidere în propriile linii curbe, cercul exprimă cel mai bine ideea de limită, claustrare și imposibilitate de ieșire și ex-teriorizare, oricât de mult i s-ar lărgi circumferința. Semicercul este doar o iluzie a posibilității dezlimitării, întrucât „tăierea cercului” nu presupune „evadare din insularitate”, ci numai o altă perspectivă asupra ontologicului. În raport cu sine, individul este un cerc închis, pentru ca în raport cu Celălalt să se deschidă într-un .............

mai mult....

[HOME] [DESPRE REVISTA] [REVISTA] [Michel Houellebecq] [Nicolae Silade] [Mirela Roznoveanu] [Andrei Zanca] [Magda Ursache] [Alain Bosquet] [Kocsis Francisko] [Theodor Damian] [Visar Zhiti] [Andrei Zanca II] [Thanas Medi] [Nicolas Dima] [Radu Ciobanu] [Mirela Roznoveanu] [Serban Chelariu] [Nicolas G. Davila] [Liliana Danciu] [Damaschin P-Buia] [Mircea Petean] [Yvan Goll] [Rodica Braga] [Doina Uricariu] [Franz Kafka] [Victor Tarina] [Horia Dulvac] [Miron Kiropol] [Stefan Dumitrescu] [Vasile Gogea] [Clelia Ifrim] [Geo Galetaru] [Victoria Milescu] [Lucretia Berzintu] [Ion Rasinaru] [Mihai Merticaru] [Alex. O. Vintila] [Georgeta Mocanu] [Valeriu Stancu] [Nicolae Nistor] [Dorian Obreja] [Andrei Toader] [Fl. Smarandache] [K.V. Twain] [Andrej v. Amady] [Andrei Zanca III] [Werner Goebl] [Hans Dama] [COLECTIA] [BIBLIOTECA] [CONTACT] [REDACTIA] [IMPRESSUM] [LINKURI UTILE]