Paul Leibovici

                                Paul-Leibovici1

                        


           PAUL LEIBOVICI


                    
SFÂNTUL MORMÎNT

     

      Pe meleagurile istorico-religioase a căror vechime se confundă cu anticii locuitori, cele trei religii – mozaică, creştină şi musulmană îşi au rădăcinile.
      Colindând dintr-un colţ în altul al Israelului, turistul va găsi ici-colo un monument, o biserică, o povestire legată de cele pe care Biblia o relatează în unul din capitolele ei.
      Ca fost slujitor al Muzeului Bibliei mi-a stat la îndemână o imensă Bibliotecă pe a căror rafturi stăteau în aşteptarea lectorului, a istoricului sau a cercetătorului –mii de volume –în aproape toate limbile şi credinţele de pe Globul pământesc.
      Rândurile, paginile vechi-noi, scrierile în toate alfabetele marii omeniri le priveam şi nu odată mă atrăgeau volumele, în primul rând pentru deosebita redactare, prezentare estetică, grafica şi tot odată a scoarţelor adesea aurite- semn distinct al grijei-pedanteriei editorilor care au scos de pe zaţuri şi le-au dat miilor de lectori o UNICĂ CARTE ,,BIBLIA''.
      Suntem în pragul unei mari sărbători ,,PAŞTELE''. Dintre toate monumentele pe care vizitatorii le au l-a îndemână să le viziteze în Israel, desigur ,,BISERICA SFÂNTULUI MORMÂNT'' va cunoaşte o afluenţă
a creştinilor, sosiţi de pe întregul Univers.
      Acest unic monument are o triplă semnificaţie: a Răstignirii lui Isus, a mormântului Său, precum şi a Învierii.
Biserica se găseşte în Oraşul vechi (Ierusalim) la terminarea căii denumite,,Via Dolorosa '' loc care se identifică cu citatul biblic ,, atunci când au venit la acest loc denumit ,,Golgota'' şi l-au răstignit'' .
      Încă din secolul IV e.n. Biserica aceasta se consideră ca cel mai important loc religios-istoric pentru întreaga suflare creştină din colţurile cele mai diverse ale omenirii.
 

      Konrad Sheik-a fost unul din primii cercetători care s-a îndeletnicit şi a menţionat în studiile întreprinse despre găsirea şi descrierea locului unde se află ,,mormântul''.
      Monument, care ar fi dăinuit încă din perioada primului Templu. Se presupune deasemeni că pe acest pământ a existat un cimitir care ar fi fost desfiinţat în sec.XIX, din pricina unor puternice revărsări ale apelor.
      Menţionez în acelaş timp faptul că această suprafaţă de pământ se află în afara zidurilor înconjurătoare a oraşului antic.
      În perioada romană, odată cu înălţarea celui de al III-lea zid înconjurator, Mormântul Sfânt, a fost inclus în Oraşul Antic. Tot aici a fost înălţat un ,,Turn'' care peste ani a fost înlăturat, după ce Elena-mama Cesarului

                     2

      Konstantinus a venit să viziteze Mormântul Sfânt şi a identificat ,,Crucea Adevărată'' pe care a fost răstignit Isus.
În urma propunerii lui Couasnon, clădirea bazilicei, care era pe acest loc, a fost distrusă şi s-a înălţat Biserica în apropierea Mormântului Sfânt.
      Cu prilejul cercetăriloe arheologice, s-au constatat urme ale zidurilor antice, pe care se afla o înscriere Grafit- a unui vapor din perioada romică şi adresa,, DOMINE IVIMUS''( Pe drumul lui Dumnezeu).
      Sunt o seamă de mărturii în urma descoperirii Capelei St.Vartan a căror ziduri se află sub temeliile bazilicei.
În partea inferioară se află o adresă a cărei formulă ne aminteşte de un pasaj din Thilim –Psalmi: M-am bucurat când mi s-a spus: ,,O nouă Casă a lui Dumnezeu a răsărit''. Iată şi un citat din Iohanan ,,Domnul Dumnezeul Nostru –iată cine a dat viaţă Numelui Tău.”
      Pe parcursul anilor vom găsi numeroase mărturii despre ,,Sfântul Locaş'': în anul 628 sub cârmuirea împăratului Heraclius, au fost refăcute zidurile ;în anul 1009 El-Haaham a dat dispoziţie să se distrugă biserica.
      Datorită lui Ulrich în onoarea,,Sâmbetei Sfiinte''din anii 1025-1028 a fost refăcută o parte din Sfânta clădire. Dar, în timpul domniei lui Constantin IX -1042 Biserica a fost refăcută.
      Perioada Cruciaţilor (1099) a fost pentru Ierusalim o perioadă de gospodărire deosebită. Grija pentru Monumentul Sfânt a fost am putea afirma, în atenţia acestora, în mod cu totul aparte. Cu certitudine, datorită bunei gospodăriri cruciaţilor, Biserica Monument şi-a căpătat un aspect deosebit, care se menţine până în zilele noastre. Putem menţiona câteva obiective care au fost renovate în acele zile îndepărtate: Parves (curtea)care aparţine celor trei credinţe creştine : latine, armeană şi grecească. Aici au loc ceremoniile liturgice în special de Paşte. .............

mai mult.....

Web Design

 

[HOME] [DESPRE REVISTA] [REVISTA] [Andrei Zanca] [Iulian Boldea] [Mircea Petean] [Liviu Antonesei] [Miron Kiropol] [Mircea Braga] [Magda Ursache] [Eugen D. Popin] [Liliana Danciu] [Andrei Zanca - II] [Mircea M. Pop] [Horea Porumb] [Dan Danila] [Anisoara V. Cira] [Rodica Braga] [Mihaela Albu] [Monica Pillat] [Radu Ciobanu] [Hans Enzensberger] [Guenter Kunert] [Guenter Eich] [Dan Anghelescu] [Juan R. Jimenez] [Wolfgang Baechler] [Saskya Jain] [Hans Dama] [Elisabeth Anton] [Luminita Rusu] [Luca Cipolla] [Eduard F. Palaghia] [Paul Sarbu] [Aurelian Sarbu] [Bertolt Brecht] [Tanikawa Shuntaro] [Werner Goebl] [Paul Leibovici] [Ion Fercu] [Mihok Tamas] [COLECTIA] [BIBLIOTECA] [CONTACT] [REDACTIA] [IMPRESSUM] [LINKURI UTILE]