William Blake

                                 William Blake- alt

                     

            WILLIAM BLAKE

                  (1757-1827)


                                             

       NUNTA CERULUI CU INFERNUL *


               ARGUMENTUL

             

    Rintrah* urlă și își agită focurile în aerul împovărător;
    Nori flămânzi atârnă peste abis.

   Cândva, blând și pe o potecă periculasă,
   Omul drept își urma calea prin
   Valea morții.
   Trandafirii sunt sădiți acolo unde cresc spinii,
   Iar pe câmpia aridă
   Zumzăie albinele.

   Mai apoi calea primejdioasă a fost cultivată,
   Câte un râu, un izvor
   Pe fiece stâncă și mormânt;
   Iar pe oasele albite
   S-a ivit argilă roșie;

   Până ce infamul a părăsit căile ușurinței,
   Pentru a urma cărările primejdioase
   Și pe cel drept în pustie să-l poarte.

   Acum nemernicul șarpe se târăște
   În blândă smerenie,
   Iar cel drept odihnește în sălbăticie,
   Unde dăinuiesc leii.

   Rintrah urlă și își agită focurile în aerul împovărător;
   Nori flămânzi atârnă peste abis.

   Deoarece un cer nou a început și după a sa venire au 
 trecut treizeci și trei de ani,1 acum eternul infern va renaște.

       
Și uite! Swedenborg este îngerul care stă pe mormânt; scrierile sale sunt cearșafuri de in împăturite. A venit vremea domniei lui Edom2 și întoarcerea lui Adam în Paradis: (vezi Isaia, Cap. XXXIV și XXXV).
Fără contrarii nu există progres. Atracție și respin-gere, rațiune și energie, iubire și ură, sunt necesare pentru existența umană.
Din aceste contrarii se naște, ceea ce adepții religiei numesc Bine și Rău. Binele suportă pasiv și se su-pune Rațiunii. Răul este activ și emană energie.
Bunul este cerul. Răul este infernul.
___________________________________

1. se referă la pronosticul lui Swedenborg, că în 1757 a începu ”o nouă eră”
2. un alt nume pentru Esau din Geneză. Odată cu venirea unei noi ere, Blake anunță revenirea lui Esau la moștenirea care i se cuvine.


* Rintrah este un personaj din mitologia lui William Blake care descrie mânia îndreptățită a profetului. Un profet figurativ de la sfârșitul secolului XVIII, supărat, care „strigă în pustiu” despre starea deplo-rabilă a lumii. De asemenea, putem să-l considerăm pe Rintrah ca pe alter-ego-ul lui Blake, pledând pentru o schimbare de gândire.


               VOCEA DEMONULUI


    Toate Bibliile ori codurile sacre, au fost cauza următoarelor erori:

1. Că omul are două principii reale ale existenței, anume, un Trup și un Suflet.
2. Că Energia, numită Răul, provine numai din Trup; iar Rațiunea, numită Binele, purcede numai din Suflet.
3. Că Dumnezeu îl va pedepsi pe Om veșnic dacă își va urma propria Energie.

Însă următoarele contrarii acestei teze sunt adevăr:

1. Omul nu are Trup distinct de Suflet. Căci așa numitul Trup, este o parte a Sufletului, pe care cele cinci Simțuri, principalele intrări ale Sufletului în această efemeritate, îl percep.
2. Energia este singura viață și vine din Trup, Ra-țiunea este doar marginea, ori conturul exterior al Energiei.
3. Energia este plăcerea eternă.

 

             prezentare și traducere: Radu Popa  
                                 

mai mult.....

Web Design

 

[HOME] [DESPRE REVISTA] [REVISTA] [Wallace Stevens] [Dante Alighieri] [Cesare Pavese] [William Blake] [Liviu Antonesei] [Dan Lototchi] [Rodica Grigore] [Nicoleta Dabija] [Nicolae Silade] [Dan Danila] [Adrian Tion] [Magda Ursache] [Emily E. Dickinson] [Radu Ciobanu] [Marian Visescu] [Bedros Horasangian] [Mircea Petean] [Mihaela Albu] [Alexandu Cristian] [Marian V. Buciu] [Dan Anghelescu] [Vasile Gogea] [Clelia Ifrim] [Marko Bela] [Dorian Obreja] [Mirela Brailean] [Dan Pagis] [Grid Modorcea] [Stephen Gill] [Giacomo Leopardi] [Virgil Diaconu] [Horea Porumb] [Ioana Heidel] [Francis Jammes] [Stefanie Golisch] [Mircea M. Pop] [Herbert W. Muehlroth] [Horia Dulvac] [Werner Goebl] [Victor Ravini] [Bernhard Setzwein] [Mihaela M. Stroe] [Petru Iliesu] [Iulian Chivu] [COLECTIA] [BIBLIOTECA] [CONTACT] [REDACTIA] [IMPRESSUM] [LINKURI UTILE]