Zenovie Carlugea

Web Design

 

                                Zenovie Cârlugea - web

 

                ZENOVIE CÂRLUGEA
              

 Un roman al iubirii mature și modelării pygmalionice: MIRELA-IOANA BORCHIN-DORCESCU, „C E L E S T A” (Ed. Mirton, Timișoara, 2018, 208 p.)


       Mirela-Ioana Borchin (recăsătorită cu poetul Eugen Dorcescu), universitară cu recunoașteri în domeniul semioti-cii, teoriei literare și hermeneuticii, și-a dovedit harul creator și în domeniul prozei artistice (Punctul interior, roman, 2010; Spre nicăieri, I. Piatra de silex; II. Întâmplător sau nu?, coautor, 2014; Apa, povestiri, 2016).
       În ultimul deceniu, Mirela-Ioana Borchin (n. 15 mai 1966, Timișoara) s-a apropiat de poezia clasicului poet timi-șorean Eugen Dorcescu (n. 18 martie 1942, Tg.-Jiu), cerce-tând cu atenție și vocație creator-aplicativă universul liricii dorcesciene în lucrări de sine stătătoare, relevând, printr-o hermeneutică de substrucție stilistică, rețeaua de teme, moti-ve și simboluri precum și registrul înalt în care are loc aven-tura spirituală a acestei lirici, de o mirobolantă și magnificen-tă specificitate (un poet față de care critica noastră literară de azi rămâne încă îndatorată, vis-ŕ-vis de recunoașterile din afară, bunăoară din spațiul hispanic, care-l consideră „un poet european” (Rosa Lentini), „cel mai mare dintre poeții români în viață” (Luis León Barreto), „poet european” în cheia veritabilei modernități, încadrabil într-o „tradiție a subli-mului” (Andrés Sánchez Robayana). Un literat precum Coriolano Gonzáles Montańez a învățat limba română ca să-l traducă și să-l promoveze în spațiul hispanic. Și putem amin-ti multe alte nume de cercetători literari, precum Fernando Sabido Sánchez, Jaime Siles, Maria Cinta Montagut, Mónica Delia Pereiras, Sanz Irles, Lucía de Fraga, Jorge de Arco ș.a.O primă abordare temeinică din această perspectivă avem în eseul hermeneutic Eugen Dorcescu sau vocația vectorială a Nirvanei, care însoțește masiva ediție critică selectivă din poezia acestuia prevăzută cu o notă explicativă: Nirvana. Cea mai frumoasă poezie (Ed. Eurostampa, Timișoara, 2015). Tot în calitate de redactor de carte și notă asupra ediției este selecția antologică: Eugen Dorcescu,  Sub cerul Genezei (Ed. Mirton, 2017). Cu aceeași pasiune analitic-interpretativă

 

a editat lucrarea Etern, într-o eternă noapte zi. Eseu hermeneutic în dialog cu Eugen Dorcescu (Ed. Mirton, Timișoara, 2016, 150 p.), urmată de Primăvara elegiei /Despre Elegiile de la Carani de Eugen Dorcescu (Ed. Mirton, Timișoara, 2017).
      Însăși autoarea, primind varianta electronică a Operei poetice („toată poezia lui”, într-un fișier intitulat horațian „Exegi monumentum”, datat 24 aprilie 2015), l-a descoperit pe autor drept „poet metafizic”, rămânând să afle „direct de la Teodoru” ce însemnau pentru el metafizica, transcendența sau libertatea. „Pe fond, scrie autoarea romanului Celesta, Teodoru dialoga cu elita poeților europeni despre natura umană, despre sfâșietoarea luptă dintre suflet și trup, despre condiția ființei în fața Ființei – teme existențial profunde, foarte importante pentru cunoaștere” (p. 182).

      Romanul Celesta începe cu scena în care Teodoru o caută pe profesoara Arina. Venise la biroul ei de la Universitate să-i ofere o carte, învăluit într-un „doliu profund” și într-o „singurătate cvasiabsolută”, caracteristică firii sale lirice, „ca și durerea cu care o onora pe Ea”. Cu câteva luni în urmă, soarta făcuse ca Arina și Teodoru să fie alături într-un prezidiu, reținându-se gestul „public de iubire” prin care poetul, aplecându-se peste masă, i-a oferit soției (Ea) apă în pahar. De astfel de gesturi, notează Arina, „eu nu-mi amintesc să fi avut parte vreodată”...

      Relația lui Teodoru cu Ea, regretata soție (ea est: Olimpia Berca, 1933-2014/prof. universitar, critic și istoric literar, stilistician), era „una dintre puținele povești de dra-goste , ajunsă legendă în urbea noastră” (p. 17). „Semeni foarte mult cu Ea, izbitor!” îi spune Teodoru, fapt confirmat și de alții, chiar de colega colaboratoare Nadia, care o încu-rajează... La început Arina ezită să dea curs sentimentelor, ea însăși însingurată ș?i dezamăgită după o relație de familie eșuată, în urma căreia rezultaseră doi copii acum în plină tinerețe. Venirea Poetului la cabinetul Arinei și discuția avută, în care sufletele încep a rezona, empatizând cu reciproc respect și inefabilă afecțiune, erau, dincolo de oferirea cărții, o dovadă „că mă iubește”, ceea ce atunci „nu s-ar fi cuvenit nici să recunoască, nici să nege...” (p. 21). Momentul o ho-tărăște pe Arina să introducă, după ceva timp de ruptură conjugală, actele de divorț la Judecătorie, pentru a face „pa-sul decisiv”. Între timp, Don Teodoru era mereu prezent în mintea femeii, fie prin mesajele electronice „pe tema poezii-lor sale”, fie prin prezența sa aducându-i cărți și flori. „Vreo doi ani, am ezitat în a ne hotârî în ce sens să ne orientăm relația”, în tot acest timp „nu doar trupurile, ci și sufletele noastre păstrau o distanță decentă” (p. 25). Întreg capitolul întâi, intitulat „Pe mine mă caut”, evocă această imperioasă nevoie de comunicare a Poetului crunt încercat de viață, care se căuta............

mai mult....

[HOME] [DESPRE REVISTA] [REVISTA] [E.E. Cummings] [Nicolae Silade] [Andrei Zanca] [Magda Ursache] [Liviu Antonesei] [Kocsis Francisko] [Lucian Vasiliu] [Mircea Petean] [Elina Adam] [Mirela Roznoveanu] [Halmosi Sandor] [M. Roznoveanu II] [Al. Cistelecan] [Andrei Zanca II] [Radu Ciobanu] [Rodica Grigore] [Zenovie Carlugea] [Gheorghe Simon] [Fekete Vince] [Miron Kiropol] [Stefan Borbely] [Virgil Diaconu] [Eugen D. Popin] [Nicolae Suciu] [Marko Bela] [Cornel Ungureanu] [Savu Popa] [Clara Margineanu] [Nika Turbina] [Gheorghe Simon II] [Marian V. Buciu] [Mircea M. Pop] [Lucretia Berzintu] [Iosif L.Grapini] [Mirela Brailean] [Dragos Niculescu] [Angela Burtea] [Alexandru Jurcan] [Alexandru Cazacu] [K.V. Twain] [Andrej v. Amady] [Andrei Zanca III] [Sergiu P. Dema] [Clelia Ifrim] [Werner Goebl] [Hans Dama] [ARS MOVIMENTO] [COLECTIA] [BIBLIOTECA] [CONTACT] [REDACTIA] [IMPRESSUM] [LINKURI UTILE]