Zenovie Carlugea

                                                                                                              

Web Design

 

                                   Carlugea - web

                                    

         ZENOVIE CÂRLUGEA


                              ANCA SÎRGHIE:
       „AMERICA VISULUI ROMÂNESC”, I-III

           (Editura D*A*S*, Sibiu, 2017, 2019, 2020)

     Valoroasa noastră colaboratoare la revista „Portal-MĂIASTRA”, care apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România, la Târgu-Jiu, universitara ANCA SÎRGHIE ne trimite o carte „singulară” în creația d-sale și chiar în literatura română „ca pluralitate a unghiurilor de abordare”. Este vorba de trilogia „America visului românesc”, o impresionantă culegere de texte oglindind experiența a două decenii de promovare a valorilor culturale românești în comunitățile românilor din America de Nord.
     Prin urmare, cele trei volume apărute la Editura D*A*S* din Sibiu (I, 2017, 408 p.; II, 2019, 480 p.; III, 2020, 421 p.), sub genericul deopotrivă incitant atât memorialistic dar și științific „America visului românesc”, înmănunchează, cu deosebită râvnă și grijă, inclusiv pentru o iconografie color ilustrativ-punctuală, articole, reportaje, studii, eseuri, interviuri, dar mai ales conferințe atât de apreciate de cei din comunitățile românești, pentru care compatrioata noastră a fost apreciată cu titlul de „Ambasador al literaturii românești în diaspora româno-americană” (Victor Neghină, Sebastian Doreanu), „o admirabilă mesageră a marii culturi naționale” - Silvia Popescu (Vol. II, V. Ecouri, 1. Interviuri, p. 375), „ambasadoarea românilor dincolo de ocean în Lumea Nouă – SUA și Canada” (Mihai Posada, III, p. 285).
     Noutatea acestor abordări complexe, în genurile literare amintite, constă în faptul că, după cum ne scrie, autoarea nu s-a rezumat doar la impresiile călătoriilor făcute în USA și Canada, „ci am completat reportajele literare cu interviuri și cu textele conferințelor rostite în diferite comunități care m-au invitat să le vorbesc.” Și totodată susținând cu toată convingerea că „orice intelectual care are ceva de comunicat conaționalilor lui diasporeni, indiferent pe ce meridian sunt aceia, ar trebui să le ofere conferințe, care întrețin spiritul național. Într-o asemenea perspectivă, trilogia mea poate fi un exemplu și un îndemn.” Gândul autoarei a fost dintru început acela de a înțelege cum Atlanticul poate deveni azi „un liant între părțile îndepărtate geografic, dar unite spiritual, ale unui popor”.


      THE AMERICAN DREAM – scrie Anca Sîrghie – „a devenit și visul meu, născut din credința că acolo, în Lumea Nouă, avem multe de făcut și noi, românii din țară./ Destin de familie!/ Destin de generație!/ Destin național în universalitate!”
     Participând cu implicări unanim apreciate la diferite sesiuni de comunicări științifice, la simpozioane și festivaluri internaționale, atât în țară cât și dincolo de Ocean (recent, ne-am întâlnit la ediția a XLII-a a Festivalului Internațional „Lucian Blaga” de la Sebeș-Alba, apoi d-sa a continuat cu Colocviile „Emil Cioran” de la Sibiu-Rășinari, precum și alte lansări de cărți etc.), „doamna culturii române” Anca Sîrghie se află mai tot timpul anului în veritabile peripluri culturale, ceea ce-l determină pe pr. Gheorghe Naghi din Sacramento (California) s-o numească, în prezentarea de pe coperta vol. I „adevărată ambasadoare a slovei și culturii sibiene din țară, Europa și America”.
     Neobositul cărturar român, încununat de o experiență universitară semicentenară, dar mai ales de o asiduă muncă de cercetare (peste care nu se poate trece în materie de Radu Stanca, Lucian Blaga, Nicolae Cristea ș.a.), a descoperit pe cont propriu, pas cu pas, „imaginea caleidoscopică” a lumii americane, consemnând, cu obiectivitate și lucidă filtrare rațională, varietatea, bogăția și consistența lumii și vieții americane...
     Legăturile d-nei Anca Sîrghie cu America sunt, desigur, mai vechi (mai întâi prin două mătuși și un unchi, când copila, în anii comunizării României, trăia din plin mirajul Americii intangibile/ terra meravigliosa), dar demersul efectiv a fost prilejuit, mult mai târziu, după Revoluția din decembrie 1989, de stabilirea în Lumea Nouă a fiilor săi, ingineri: unul, cel mic, Sabin, la Detroit (de unde autoarea ajunge la Cleveland și Chicago, apoi la Winona în Minnesota, la niște rude), celălalt, Răzvan, locuind la Denver împreună cu soția profesoară care este director la Cenaclul „Mircea Eliade”, alături de Sebastian Doreanu (tânăra familie i-a înlesnit excursii în Sudul Statelor Unite, în Florida și Insulele Canare, dar și la Marele Canion ori Las Vegas). De la Denver (unde își lansează cartea documentar-memorialistică „Lucian Blaga și ultima lui muză”, apărută în 2015 și premiată de Filiala Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România, despre care „Portal-Măiastra” a scris elogios), a călătorit și în California, încheind astfel „periplul de la Atlantic la Pacific”, nu numai ca o „mamă răsfățată”, dar și ca un mesager cultural, totodată observator atent al realităților din lumea americană (cu Cenaclul literar „Mircea Eliade” din Colorado, autoarea a ajuns în California, mai exact la Casa Română de lângă San Francisco, unde a conferențiat despre Eminescu, Blaga și Radu Stanca, în fața unor oameni „deschiși, dornici să citească literatură de bună calitate”: „Nu sunt în California mulți conaționali interesați de literatura noastră de acasă, într-adevăr, dar sunt sigură că cei .........

mai mult....

[HOME] [DESPRE REVISTA] [REVISTA] [Kurt Tucholsky] [Andrei Zanca] [Dan Danila II] [Letitia Ilea] [Nicolae Silade] [Stefan Ghilimescu] [Mirela Roznoveanu] [Magda Ursache] [Radu Ciobanu] [Dan Danila] [Mircea Pora] [Mircea Petean] [Zenovie Carlugea] [Serban Chelariu] [Savu Popa] [Icu Craciun] [Marcel Mureseanu] [Stefan Marinescu] [Adrian Grauenfels] [Constantin Arcu] [Sanziana Batiste] [Nicolaie Adam] [Horia I. Groza] [Eugen Dorcescu] [Viktoria Kirilov] [Dragos Niculescu] [Dan Laurentiu] [Gheorghe Filip] [Ion Haines] [Constantin Manea] [Caliopia Tocala] [Florin Logresteanu] [Herbert W. Muehlroth] [Hans Dama] [Krzysz. Dabrowski] [Alexandru Jurcan] [COLECTIA] [BIBLIOTECA] [CONTACT] [REDACTIA] [IMPRESSUM] [LINKURI UTILE]