Zorica Latcu

                                                                                                              

Web Design

 

                      Zorica Latcu

 

                    ZORICA LAŢCU
           

        
       Sfântul Potir

Crin al mântuirii noastre,
scump și gingaș trandafir
răsărit din spinii slavei,
bucură-te, Sfânt Potir!
Cel ce ai mireasma vieții,
floare dragă tuturor,
mărul cel crescut din coapsa
Bunului Mântuitor,
bucură-te, căci în tine
Necuprinsul a-ncăput,
și s-a pogorât în vreme
Domnul cel fără-nceput!
Bucură-te, strigam ție,
căci ai Pâinea cea de sus,
tu, izvor al nemuririi
care curge din Iisus!
Hrănitorul tuturora
tu ești cel ce potolești
foamea, setea, neputința
firii noastre omenești.
Tu ne aperi de păcate
ca în Tine stă Hristos
și mereu primim din Tine
harul Lui cel luminos.
Tu, podoabă Liturghiei,
pârga Sfântului Altar,
cer și scaun al mărirei,
bucură-Te, Sfânt Pahar!
 

       Ghetsemani

Picioarele spălate de plânsul Magdalenii
Se frânseră. Sub raza divinei milostenii
Iisus căzu în ruga cu fața-nsângerată

Și greu în pacea nopții rosti cuvântul: Tata,
Îți simt durerea sfânta și grija părintească,
Mă doare mila caldă ce vrea să mă-nvelească,
Mă tulbură iubirea și jalea de Părinte.
Când sângele va curge prinos al jertfei sfinte,
Când urletul mulțimii va cere de la Tine
Să osândești pe Domnul luminilor depline,
Când voi sorbi pe Cruce buretele cu fiere,
Când Fiul Tâu cădea-va sub bici fără putere,

Când sfârticându-mi trupul în drumul alb de țară
Voi duce spre Golgota cereasca mea povară,
Părinte-al meu, în mila sa nu-ți uiti legământul,
Mă lasă cu durerea să mântuiesc pământul.
Să nu-ți aduni blestemul și fulgerele toate,
Ca să oprești mania neputincioasei gloate;
Nu-i pedepsi pre dânsii cu ploaie de pucioasă,
În marea Ta iubire mă uităși mă lasă,
Mă lasă, Doamne-al milei, să nu-ți mai simt iubirea,
Săștiu că nu-mi ajunge la Tine tânguirea.
Te-mbracă azi in haina lucirilor de stele
Cu bucuria sfânta a învierii mele.
Ca să nu știu cât suferi în lumile-ți senine,
Părinte, fă să treacă paharul de la mine.
Iisus ridică fruntea și-ncepe să coboare.
O aripă de înger l-atinse cu răcoare.

 

       Zeu străin

Văzut-am azi la templu pe Zeul cel străin.
Din ce străfund crescut-a făptura lui de crin?
Din ce inălțimi pogoara privirea lui de vis?
Ce besne-adânci la pasu-i luminii s-au deschis?
Ce haos plin de valuri, ce mări s-au despicat,
Când glasu-i blând în ruga spre cer s-a ridicat?
Ce tainică putere i-a fost sortită lui,
Să rătăcească-n lume ca fiu al nimănui,
Ci învăluit în taina seninei lui blândeți,
Să fie-n umilința stăpân peste vieți?
De ce, lăsându-și lumea de dincolo de zări,
S-a pogorat la oameni, să sufere ocări,
Și pentru cine, spuneți, picioru-i preacurat
În pulberea din cale, tăcut, a sângerat?
Și pentru ce, asemeni miresmelor de preț,
Rămâne-nchis cu duhul în asprele peceți?
Când oare, lepădandu-și veșmântul lui de lut,
Se va-nălța în slavă, senin ca la-nceput?
Văzut-am azi la templu pe Zeul cel străin,
El strălucea ca neaua, în haina lui de in.
Mi s-a părut o clipă ca-n rostul lui ușor
Mă cheama, că mă striga cu mila și cu dor,
Ca pentru mine, numai, luat-a chip de lut,
Ca pentru mine, numai, în suflet l-a durut;
Făptura lui curată, ca jertfă la altar;
Că-l port de-acum în minte, că este-al meu de-acum,
Și m-am trezit, cu fața în pulberea din drum.

[HOME] [DESPRE REVISTA] [REVISTA] [Rolf D. Brinkmann] [Nicolae Silade] [Michel Houellebecq] [Mirela Roznoveanu] [Andrei Zanca] [Magda Ursache] [Alain Bosquet] [Visar Zhiti] [Franz Kafka] [Thanas Medi] [Nicolas Dima] [Kocsis Francisko] [Andre Breton] [Andrei Zanca II] [Theodor Damian] [Radu Ciobanu] [Mirela Roznoveanu] [Serban Chelariu] [Doina Uricariu] [Nicolas G. Davila] [Adrian Grauenfels] [Clelia Ifrim] [Victoria Milescu] [Liliana Danciu] [Rodica Braga] [Miruna Muresanu] [Bianca Marcovici] [Ion Haines] [Mircea Petean] [Zorica Latcu] [Miron Kiropol] [Dorian Obreja] [Yvan Goll] [Stefan Dumitrescu] [Paul Leibovici] [Andrei Zanca III] [Mihai Merticaru] [Irina Lucia Mihalca] [Victor Tarina] [Fl. Smarandache] [Andrej v. Amady] [Werner Goebl] [Hans Dama] [Ada Stuparu] [Theodor Rapan] [Horea Porumb] [Daniel T. Moran] [COLECTIA] [BIBLIOTECA] [CONTACT] [REDACTIA] [IMPRESSUM] [LINKURI UTILE]