Bianca Marcovici

                                                                                                              

Web Design

 

                                   BIANCA MARCOVICI -web - a

                

            BIANCA MARCOVICI


         
                                 PROZAICE


Ultima zăpadă m-a întristat romantic/. Nu mai recunosc anul sau locul...doar starea../ Respiram aer curat./ Cel visat cel în tempo moderato Anotimpuri uitate precum gândurile retroactive/ Cu cizmele udate și mirosul de vanilie/ De ce te uiţi la mine acum?/ Cu cine mai semăn? /Ultima dragoste a copilăriei devine prima./ Spre bătrâneţe visezi la patul nupţial, /Doar mobilul care-l ţin în mână mă cuplează cu realitatea: Virusul coroana ne Încoronează! / Ne distrugem singuri planeta,/ provocând seisme!/ Ne mâncăm între noi, provocând dezgust.../ pisicile negre sunt cam multe;/ să scuipăm peste umăr/ Privim istoria care se repetă sau crime în serie/căutând ADN-ul ucigașilor./ Învăţământul perpendi-cular „multilateral dezvoltat” pe toate căile/, se anulează baza temeinică a unei meserii.../ și ce dacă te pricepi la calculatoare, la programe, la mobile, unde ne e baza unei meserii adevărate, studiu, doctorate (ne)împrumu-tate.../ avocaţi fără examene... ne macină impostura,/ furtul internetic la drumul mare „și eu vreau să fiu scriitor”– spune ciocănitoarea mâncând hârtia făcută din lemnul atât de scump! /  Nu-ţi mai asculta mintea nici pulsul care bate atât de repede în preajma ta./ Nu-ţi da cu presupusul când luna plină te schimbă și energiile pozitive năpârlesc. /Nu mai privi înapoi cu mânie când cei care i-ai iubit te-au părăsit doar pentru că își caută alte fiinţe care să le cumpere tăcerea!/ Îţi plângi de milă – îţi spui, privind în oglinda fisurată de vreme –/ Doar rama veche îţi mai păstrează conturul!

*** Orbecăind, căutându-ne rădăcinile, Rima perfectă se dezvăluie, /Armonia devine o corvoadă,/ Slăbiciunile sunt puse pe tapet, /Gândurile sunt aliniate ca soldaţii,/ Sunetul e numai ritm de orgă electronică. /Până și violonista își caută echilibrul, Vibrato-ul larg, flagiolet, sunet pe o coardă de canar ./ Într-un târziu, /racul din mine născut de solstiţiu, vă spune adevărul./ Publicul e înșelat de virtuţile comentatorilor de pe margine;/ au reușit să ne divizeze în grupuleţe, ciopârţite de furtuna de nisip./ *** Sexualitate sau arta de a tăcea?/ Tot sexul meu e bolnav de apatie/ De fragilitatea pierdută în ani,/ Ca o floare care se închide În faţa soarelui dogoritor./ Picioarele încrucișate/ Să oprească fecundarea/

       
Cu liane ascunse văzului /Doar materialul în bie/ Cum mama mea îl croia/ Se mula pe nepuţinţa/ De a înţelege trecerea anilor/ Reprimarea sau regenerarea care/ Se mai zărește doar într-un surâs forţat. ***

Tot mai lungi îmi par zilele fierbinţi Iar nopţile albe sunt copleșitoare. Visez cu ochii deschiși petrecerile trecute. Mi le închipui pe cele noi ca un lapte corăslit – Uneori, aceste scenarii dictate de starea în care mă aflu sunt penibile atacuri la persoană – Parcă ceva din mine se dedublează În altă fiinţă dintr-o oglindă concavă Care-mi arată cu degetul ridurile, /Falii de nevindecat, cu toate că încă nu-s oarbă./ Mă împac cu mine în târziul amintirilor bune/ Și mă rog să nu răspund cu instinctul agresiv /Cu aceleași cuvinte chintă spartă de oglinda/ cioburi Judecătorul îmi dă și el ultima sentinţă: viaţa!? ** O pasăre  dezarticulată
Prea puţine lucruri seamănă cu realitatea (ne)virtuală,/ nici măcar muzica sufletului! tonul joacă rolul principal,/ sterilitatea imaginilor care cumulează în van vârsta nepriceperii în domeniul bifurcaţiilor de tot felul /Stângaciul din naștere te poate ajuta! nu încerca să înţelegi această scrisoare/ lava se revarsă fără avizul cerului,/ fără dicţionarul minţii, cum spui tu în limba care vrei să mă visezi! /Cifrul lunei pline se ascunde de mine astăzi chiar de-mi este înscris în palmă chiromanţia eșecului ca și semnul apei! /Cu toate astea, ea mă ghidează, mă educă, mă aruncă în braţele tale virtuale cu puterea nopţii incandescente,/ fără a înţelege ceva din acest mister!/Dar tu știi să traduci imaginile mele, /cunoști transfi-gurarea fulgerului din bunătatea ochiului,/ bunătatea cuvântului, cunoști limba universală a alăptării suga-ciului la sânul mamei adolescente,/ firave dar convin-să de misiunea ei! /de dincolo de oceanul îngheţat dintre noi, de dincolo de silabisirea stâncilor te rog să mă iei în seamă acum../ și nu mai târziu! tu nu știi încă nimic din răstălmăcirile Doamnei:/ pietrele mă conduc spre cearceaful amintirilor, Columnele lui Solomon/ îmi străjuiesc baldachinul fostei feciorii,/ îmbrăcată ca o zeiţă autentică am fost/ (umblam atunci pe malul Jijiei, pe linia de cale ferată sărind din piatră în piatră, iubind și fiind iubită cumsecade, în zorii zilei,) /așa cum poza mă arată atunci, la 18 ani/ doar o umbră a copacului redă în mod real portretul meu ca o Giocondă.../ poem de debut descris prin faldurile rochiei,/ prin poziţia mîinilor) dacă trăiești în trecut ai șansa să-ţi recuperezi adolescenţa; /ai șan-sa să-ţi întâlnești idealul pierdut; /ai șansa să cuprinzi braţul bărbatului ales să te conducă spre noaptea sărutului aprins de stele albastre,/ de flăcările abisului încă neînceput, neștiut dar presimţit,/ ca și cum roua dimineţii este gustată întâi și întâi nu ștearsă de tehnologia înaripării voite!?/ Dar tu ce ai ales? /moartea părinţilor în celălalt capăt de lume când nu te-au urmat în Continentul minunilor?/ visele reţinerii în absconsul vitraliilor neînţelese?/ Să zbori între conti-nente... între vid și lumină! /Inspiraţia e conglomerat al pietrei divine ce se află atât de aproape de mine aici la Ierusalim
 

[HOME] [DESPRE REVISTA] [REVISTA] [Rolf D. Brinkmann] [Nicolae Silade] [Michel Houellebecq] [Mirela Roznoveanu] [Andrei Zanca] [Magda Ursache] [Alain Bosquet] [Visar Zhiti] [Franz Kafka] [Thanas Medi] [Nicolas Dima] [Kocsis Francisko] [Andre Breton] [Andrei Zanca II] [Theodor Damian] [Radu Ciobanu] [Mirela Roznoveanu] [Serban Chelariu] [Doina Uricariu] [Nicolas G. Davila] [Adrian Grauenfels] [Clelia Ifrim] [Victoria Milescu] [Liliana Danciu] [Rodica Braga] [Miruna Muresanu] [Bianca Marcovici] [Ion Haines] [Mircea Petean] [Zorica Latcu] [Miron Kiropol] [Dorian Obreja] [Yvan Goll] [Stefan Dumitrescu] [Paul Leibovici] [Andrei Zanca III] [Mihai Merticaru] [Irina Lucia Mihalca] [Victor Tarina] [Fl. Smarandache] [Andrej v. Amady] [Werner Goebl] [Hans Dama] [Ada Stuparu] [Theodor Rapan] [Horea Porumb] [Daniel T. Moran] [COLECTIA] [BIBLIOTECA] [CONTACT] [REDACTIA] [IMPRESSUM] [LINKURI UTILE]