Mihai Merticaru

                                                                                                             

Web Design

 

                         Mihai Merticaru - web

                              

 
       
MIHAI MERTICARU


        

           ILUZIE


… am intrat în lumea aceasta
pe calea robilor înotând prin apa tulbure
a îndoielii şi a suspinelor
 ducând în spate o raniţă plină cu temeri
cu blesteme şi păcate ancestrale

duios călcând pe jar şi pe spini
fericit că numai o săgeată bine-ascuţită
mi-a rămas înfiptă între coaste

mândru că n-am scăpat niciodată în noroi
crucea pe care urma să fiu răstignit

ameţit de simfonia minciunilor fulgurante
de sub cupola himerei

vrăjit de zigzagul clipei lunecoase prin fluviul de cuvinte
muşcat de o singurătate turbată
fermecat de cântecul de sirenă al deşertăciunii
 şi de potecile basmului în care m-am rătăcit
mângâiat de neant şi
ispitit de zâmbetul colorat al iluziei
găunoase

tânjind cu petulanţă după o așchie de liniște

dar mi-am găsit sălaşul într-un limb
al disperării din miezul nimicului cel mare
prizonier în năvodul unei aprehensiuni
taina şi tăcerea înnobilându-mă

totul e şi va fi iluzie

din străvechime aşa decide
domnul Parmenide…
   

       
            E ȘI NU E


 … un licorn printre oglinzi paralele
flama unei vederi pare a fi dar nu e
e şi nu e o hieroglifă săpată în
peretele peşterii din icoana unei clipe
paradoxale

două umbre zdrelite urcă muntele
cu câte un bolovan pe umăr
care-s eu şi care-i Sisif?

m-am trezit urcând şi coborând în această viaţă
aşa m-am pomenit că vine viscolul ca să
mă înveşmânte în hlamida cu ţurţuri reci

amurgul furişându-se să-mi înfigă în spinare
cuie înroşite în vâlvătăile sale
noaptea strecurându-se să-mi toarne otrava
întunecimii la rădăcini
nălucile târându-se să doarmă în visul meu

în timp ce mă las sărutat de tânguirea şi
mireasma depărtărilor
hotarele îmi încredinţează flamura dorului
de ţărâna udată de valuri de spaime şi lacrimi
călăuză în abisuri mi-e steaua singurătăţii
uitarea mă jefuieşte de amintiri
mlaştina melancoliei dospeşte în sângele meu

amarul mi-e cântecul valului spart de
ţărmuri străine
speranţa
orbul care pipăie urmele de praf şi pulbere
fericirea
iluzie becisnică pierdută pe o insulă necunoscută
norii mă învaţă pribegia

inima îşi face picioare din doi spini şi
cutreieră lumea
drapel al celor învinşi
sufletul meu flutură pe cel mai înalt catarg…


          TRISTEȚE


 … erai aşa de tristă că în jurul tău
toate se transformaseră în piatră
cărbune zgură smoală și înmmlăștinată nevolnicie

într-un târziu când ai zâmbit entazic
pustiul din jur s-a făcut grădină luxuriantă

...................

mai mult....

[HOME] [DESPRE REVISTA] [REVISTA] [Michel Houellebecq] [Nicolae Silade] [Mirela Roznoveanu] [Andrei Zanca] [Magda Ursache] [Alain Bosquet] [Kocsis Francisko] [Theodor Damian] [Visar Zhiti] [Andrei Zanca II] [Thanas Medi] [Nicolas Dima] [Radu Ciobanu] [Mirela Roznoveanu] [Serban Chelariu] [Nicolas G. Davila] [Liliana Danciu] [Damaschin P-Buia] [Mircea Petean] [Yvan Goll] [Rodica Braga] [Doina Uricariu] [Franz Kafka] [Victor Tarina] [Horia Dulvac] [Miron Kiropol] [Stefan Dumitrescu] [Vasile Gogea] [Clelia Ifrim] [Geo Galetaru] [Victoria Milescu] [Lucretia Berzintu] [Ion Rasinaru] [Mihai Merticaru] [Alex. O. Vintila] [Georgeta Mocanu] [Valeriu Stancu] [Nicolae Nistor] [Dorian Obreja] [Andrei Toader] [Fl. Smarandache] [K.V. Twain] [Andrej v. Amady] [Andrei Zanca III] [Werner Goebl] [Hans Dama] [COLECTIA] [BIBLIOTECA] [CONTACT] [REDACTIA] [IMPRESSUM] [LINKURI UTILE]