Radu Ciobanu

                                               

                CIOBANU RADU - web1

 

          RADU CIOBANU 

                    
                          
Teren minat
       
      Au existat și cred că vor exista întotdeauna așa-zise subiecte tabu, a căror secretizare nu face decât să le sporească atractivitatea, ținându-le în același timp într-o aură confuză și toxică, întrucât e compusă din zvonistică, fabulație și manipulare. În anumite regimuri sau momente istorice, tabu-ul e abrogat, partizani fanatici sau doar nostalgici, ca și adversari bine argumentați dau năvală la „dezvăluiri”, adevărul nu mai poate fi decât de o parte sau de alta, iar subiectul, astfel liberalizat, se comportă ca un teren minat pentru oricine se încumetă să-l cerceteze sine ira et studio. Este, la noi, cazul legionarismului sub diversele sale ipostaze și denominații. După 1989, odată cu explozia libertății de exprimare, subiectul a produs o profuziune de texte partizane pro și contra, care n-au făcut decât să sporească și mai mult confuzia, cititorul neavizat și imparțial având sentimentul stânjenitor că se află pe un tărâm bântuit. În aceste condiții a apărut, cu un titlu parafrazat din Cioran, volumul devenit imediat bestseller, Mistica rugăciunii și a revolverului, cu subtitlul limitativ și lămuritor, Viața lui Corneliu Zelea Codreanu1. Cartea e semnată de doamna Tatiana Niculescu a cărei aptitudine pentru subiecte sensibile e cunoscută din scrierile anterioare care au avut aceeași audiență printre cititorii amatori de literatură nonfictivă. Atâta doar că, deși redutabilă prozatoare, cu mare apetit narativ, autoarea nu inventează, ci adaptează stilului romanesc o impresionantă documentare, realizând și de data asta o scriere încadrabilă speciei cu nume deja consacrat, docuroman. De aceea, în cele ce urmează nici nu mă voi referi la calitățile literar-artistice ale autoarei, pe care, de altfel, le-am comentat cu altă ocazie2, ci voi avea în vedere doar contribuția d-sale la elucidarea unor adevăruri ce stau încă sub semnul controverselor.
      Sunt, de fapt, două aspecte distincte, dar interdepen-dente și inseparabile, ale aceleiași chestiuni, iar ele se află încă deopotrivă pe teren minat: legionarismul și primul său lider. Ele rămân inseparabile chiar și după 1938, după asasinarea primului lider, întrucât tot ceea ce a urmat sub

                              
numele de „rebeliune” și „prigoană”, nu reprezintă decât rodul nefast a ceea ce „Căpitanul” a semănat. O paranteză: În 2001, dl. Sorin Antohi îi solicita lui Matei Călinescu o colaborare la un volum comemorativ dedicat lui Ioan Petru Culianu, cu prilejul împlinirii a zece ani de la asasinarea acestuia. Matei Călinescu își amintește3 că elaborarea articolului a decurs dificil și încet, deoarece referirile la Mircea Eliade erau inerente, iar acesta i se părea din ce în ce mai enigmatic în modul său de aderență la Mișcarea Legionară. „Ce a fost însă legionarismul însuși?” se întreabă Matei Călinescu. Eliade, spune dânsul, „îl vede [în 1945 - precizare RC] ca pe o mișcare spiritualistă legitimă până în 1938, adică până la asasinarea lui Codreanu, după care devenise un «strigoi» care se hrănea cu sângele unor victime inocente, bunăoară sângele evreilor uciși atât de barbar în timpul rebelunii din ianuarie 1941.” Pentru ca, într-o notă de jurnal din 1945, Eliade să formuleze o concluzie și mai clară: „Legiunea a distrus o întreagă generație și a ratat pe toți cei care au avut un contact cu ea, chiar sporadic.” Dar, constată Matei Călinescu, Eliade a rămas totuși „codrenist”, deși n-o afirmă explicit. Înseamnă asta că era și antisemit, de vreme ce Codreanu fusese un antiesemit „visceral”, cum se zice azi ? Aceasta, cum și alte chestiuni de aceeași dificultate îi suscită eseistului constatarea că „Într-un fel sau altul, va trebui să încerc să răspund unor astfel de întrebări. Va fi greu. ” Scopul acestor însemnări nu este însă a lămuri cum a răspuns Matei Călinescu unor astfel de întrebări, ci cum le-a răspuns doamna Tatiana Niculescu, aventurându-se - căci aventură a fost - în reconstituirea vieții „Căpitanului”.
Am evocat totuși dilemele lui Matei Călinescu, deoarece ele reflectă perfect complexitatea problemei, interdependența dintre Mișcare și Căpitan chiar și după moartea acestuia, persistența tot mai agresivă a antisemitismului, alături de naționalismul misticoid, în toate fazele Mișcării, ca și fascina-ția nu tocmai de moment, dar nefastă și greu explicabilă, pe care lider și mișcare deopotrivă au exercitat-o nu doar asupra maselor oricând manipulabile, ci și asupra unor tineri intelectuali inteligenți și culți.
     „Va fi greu”, zicea Matei Călinescu. Greu i-a fost și doamnei Tatiana Niculescu, a simțit-o de la început și de aceea și-a și avertizat cititorii încă din titlu că investigația d-sale se va limita doar la biografia lui CZC. Aici își are sursa și singurul reproș pe care l-aș aduce acestei cărți și anume sfârșitul abrupt, cu episodul absolut abject al asasinării lui Codreanu și a „decemvirilor”, care, relatat cu sobră expresivi-tate literară, provoacă cititorului de bună credință o compa-siune conjuncturală firească, stăruitoare și după încheierea lecturii. Nu știu dacă e un efect neprevăzut sau profesional premeditat de autoare, dar corect era, chiar și ca epilog, un capitol în care să se redea cu aceeași obiectivitate de până acum și ororile care au urmat de o parte și de cealaltă în faza post-Codreanu a Legiunii, întrucât în mare măsură ele au fost și o consecință a stilului de viață, a „ideologiei” și a incontes-tabilei charisme a acestuia. .........

mai mult....

Web Design

 

[HOME] [DESPRE REVISTA] [REVISTA] [Dorin Tudoran] [Liviu Antonesei] [Magda Ursache] [Ion Muresan] [Irina Petras] [Bedros Horasangian] [Maria G.Calandrone] [Vasile Gogea] [Radu Ciobanu] [Clelia Ifrim] [K.V. Twain] [Dan Danila] [Victoria Comnea] [Iulian Boldea] [Attila Jasz] [Eugen Dorcescu] [Gabriela Feceoru] [Stefan D. Dancus] [Christopher Kloeble] [Ioan Grosan] [Vasile Muste] [Paulina Popa] [Dorin David] [Iancu Motu] [George Echim] [Yehuda Amichai] [Nicolae Silade] [Alexandru Jurcan] [Mariana Floarea] [Daniel Lacatus] [Hans Dama] [Werner Goebl] [Ruxandra Niculescu] [Eugen Matzota] [Remus V. Giorgioni] [Mihaela Oancea] [Slavomir Gvozdenovici] [Petar Milosevici] [Daniela Radu] [COLECTIA] [BIBLIOTECA] [CONTACT] [REDACTIA] [IMPRESSUM] [LINKURI UTILE]