Victoria Comnea

                              VICTORIA COMNEA web

                        


          VICTORIA COMNEA


                        
  EPISCOPUL PĂGÂN

 

    Lui Dioscorus, preotul marelui Serapis la Alexandria,

       din graţie divină: Sinesius, filosoful, te salută.
                     Un colţ al scrisorii abia începute săltă de câteva ori. Briza nu mai purta cu ea căldura soarelui, ci răcoarea înserării. Ziua se sfârşea.

Sinesius întoarse capul spre fereastra deschisă şi îşi zări soţia. De când pierduse şi ultimul copil din cei trei pe care îi născuse, mergea în fiecare seară pe plaja din faţa casei lor. Nemişcată, privea minute în şir marea, chiar dincolo de ea, acolo unde imaginaţia o ajuta să vadă chipuri şi întâmplări. Uneori auzea voci, percepea cuvinte. Acolo, în acea lume îndepărtată şi inaccesibilă, copiii continuau să crească. Treceau de adolescenţă, dobândeau vigoarea şi prospeţimea tinereţii. Aveau o viaţă.

Sinesius înţelegea această retragere în imaginar, nevoia de consolare a soţiei sale. El însuşi se retrăsese luni întregi, citind, scriind, experimentând diverse reţete alchimice, pentru a putea îndura durerea. Din fericire, rana pricinuită de moartea copiilor nu stinsese şi flacăra relaţiei lor. În timp, suferinţa revelase în ei o nouă dimensiune a iubirii. Acum se înţelegeau, se cunoşteau într-un fel mult mai adânc, decât la începutul căsătoriei. Sinesius îşi iubea soţia şi, la rândul lui, era un bărbat iubit.

Sper că nu-mi vor cere să renunţ la soţia mea...

Cu puţin timp în urmă, primise vizita unui înalt personaj din Alexandria. Vizitatorul nu era în trecere prin Cirene, ci fusese anume trimis cu o scrisoare din partea patriarhului. Sinesius recunoscuse imediat sigiliul patriarhal. Mai primise şi alte scrisori de la Teofil. Nu era nimic neobişnuit în dorinţa unui înalt slujitor al Bisericii de a cunoaşte şi părerea unui filosof. Conţinutul ultimei scrisori, însă, era întru totul surprinzător. Patriarhul Teofil îi propunea hirotonia după canoanele bisericeşti, pentru a sluji ca episcop.

În primele clipe după lectura scrisorii, Sinesius avuse-se o puternică reacţie de respingere. Termenii categorici ai refuzului îi stăteau pe limbă. I-au fost necesare mai multe minute de tăcere, ca să şi-i înghită. Izbutise chiar să schiţeze şi un zâmbet. Apoi, cu mulţumirile de rigoare pentru onoarea şi... aşa mai departe, solicitase un răgaz de gândire.

La sfârşitul vizitei, oferind un pahar de vin înaltului oaspete, pusese totuşi întrebarea care îl obseda.

„De ce credeţi că Preacucernicul m-a ales tocmai pe mine? Doar mă cunoaşte, ştie deja că, înainte de toa-te, sunt un filosof.”

Surprinsese o sclipire în ochii interlocutorului. Iţirea ironiei.

„Într-adevăr, sunteţi aşa cum aţi spus, un filosof îna-inte de toate”, accentuase el. „Numai că numele vostru a fost unica, repet, unica propunere a locuitorilor oraşului Cirene. Chiar nu ştiţi nimic despre asta?”

Negase tacit. Chiar nu aflase nimic.

„În cazul acesta, pot adăuga că întreg Consiliul cetăţenesc v-a recomandat ca pe un bun creştin, ca pe un cetăţean de onoare al oraşului şi chiar ca pe singurul om în care au cea mai mare încredere.”

Sinesius privi din nou spre silueta soţiei. În lumina roşietică a apusului căpătase conturul unei statui de bronz. Îşi trecu degetele de mai multe ori prin părul aspru, lipsit de viaţă, albit în totalitate. Apoi îşi apăsă cu putere tâmplele, acolo unde i se adunau întotdeauna nelinişti, îndoieli sau nostalgii dureroase. Avea de luat o hotărâre de care depindea nu doar viitorul său, ci şi viitorul femeii de la malul mării.

Reveni la scrisoarea începută. Trebuia să cunoască şi părerea marelui preot, Dioscorus, omul de care îl legau aproape toate momentele importante ale vieţii lui, până la distrugerea sanctuarului din Alexandria. Templul ridicat de primul Ptolemeu pe colina care domina întreg oraşul ............

mai mult.....

Web Design

 

[HOME] [DESPRE REVISTA] [REVISTA] [Mircea Braga] [Carmen Sylva] [Ion Pop] [Rodica Grigore] [Rudy Roth] [Dan Danila] [Gellu Dorian] [Victoria Milescu] [Dan Anghelescu] [Sanziana Batiste] [Magda Ursache] [Paul Auster] [Radu Ciobanu] [Max Jacob] [Stefan D. Dancus] [Paula Romanescu] [Liviu Antonesei] [Clelia Ifrim] [Cees Nooteboom] [Andrei Zanca] [Wolfgang Baechler] [Horst Samson] [Maria Bologa] [Alejandra Pizarnik] [Anastasia Dumitru] [Karl Krolow] [Joaquin Baquero] [Victoria Comnea] [Gabriel Cojocaru] [Paul Tumanian] [Florin Sindrilaru] [Eugen D. Popin] [Patrizia Cavalli] [Vasili Mazurin] [Vasile Gogea] [Sorin Grecu] [Werner Goebl] [COLECTIA] [BIBLIOTECA] [CONTACT] [REDACTIA] [IMPRESSUM] [LINKURI UTILE]