Theodor Damian

                                       

                                  Theodor Damian web1

 

                 THEODOR DAMIAN

 

            VALOAREA LIMBII STRĂMOŞEŞTI
     ÎN PĂSTRAREA IDENTITĂŢII PERSONALE
                            ŞI NAŢIONALE1,
                
 

                 Moto:
                          În aceeaşi limbă
                          Toată lumea plânge
                          În aceeaşi limbă
                          Râde un pământ
                          Ci doar în limba ta
                          Durerea poţi s-o mângâi
                          Iar bucuria
                          S-o preschimbi în cânt.

                          Iar când nu poţi
                          Nici plânge şi nici râde
                          Când nu poţi mângâia
                          Şi nici cânta
                          Cu-al tău pământ
                          Cu cerul tău în faţă
                          Tu taci atunci
                          Tot pe limba ta.


                    (Grigore Vieru, În limba ta)
    


   Dimensiunea sacră a limbii

                      Limba nu e vorba ce o faci;
                  singura limbă, limba ta deplină
                    stăpână peste taine şi lumină
                       e-aceea-n care ştii să taci.


      (Lucian Blaga, din ciclul Corăbii cu cenuşă)

 

     Se înţelege din poemul blagian că dincolo de caracterul uman, construit, al unei limbi, aceasta, ca şi limbajul, are şi o dimensiune sacră, metafizică. Meta-limbajul arată că limba nu e o simplă făcătură omenească.
     Atitudinea adecvată în faţa dimensiunii sacre a lim-bii este tăcerea, care după Sf. Isac Sirul este limbajul veacurilor viitoare, şi care este, între altele, starea de mirare în faţa tainei. Tăcerea este şi o expresie a covârşirii, şi gratitudinii pentru limba ce ni s-a dat şi astfel ea are un caracter doxologic.
     Legătura tainică dintre limbaj şi tăcere este superb formulată de Meister Eckhart atunci când zice că Dumnezeu este un Cuvânt la capătul tăcerii.

        Limbă şi identitate

     Aşadar, adâncul tăcerii divine izvodeşte Logosul, iar noi suntem făcuţi după chipul lui Dumnezeu, suntem făptură – cuvânt – cuvântătoare, având în noi în mod ontologic capacitatea limbajului câtă vreme fără Logosul divin „nimic nu s-a făcut din tot ce s-a făcut” (Ioan 1,3).
     Şi aşa cum fiecăruia i s-a dat o sumă de daruri personale, tot astfel limba şi capacitatea de comuni-care, pe lângă faptul că sunt daruri comune, sunt tot-odată oferite şi individualizat, personal şi personalizat.
     Cu alte cuvinte, aşa cum capacitatea personală de exprimare face parte intrinsecă din identitatea cuiva, la fel, trecând pe alt plan, limba neamului tău este unul dintre cele mai puternice elemente identitare atât la nivel de grup, cât şi la nivel personal.
     Identitatea este o valoare fundamentală în viaţă. Totul începe cu ea şi sfârşeşte cu ea, de aceea, limba, ca element identitar esenţial este atât de importantă în definirea de sine, care definire generează apoi un mod de a fi.
     De aceea Anoushka von Heuer spunea că limba este casa fiinţei. Limba poate fi concepută ca loc de refugiu, ca un cuib unde te poţi adăposti, unde te simţi protejat, hrănit.
     Fiind locul pe care îl numim „acasă”, limba ne este mai fidelă nouă decât îi suntem noi ei. Chiar atunci când cineva o reneagă, precum Fiul risipitor casa părintească, şi o părăseşte, ea este acolo cu el şi în el şi îl ajută ca în final să schimbe direcţia şi să revină, căci aceasta este puterea fenomenului numit „acasă”.    

     Aşa cum spune un scriitor american: „Acasă este locul de unde, când creşti, vrei sa pleci, şi unde, când îmbătrâneşti, vrei să revii” ( John Ed Pearce).
     Deci, chiar în condiţii de criză, de răzvrătire, de renegare a casei părinteşti, a limbii părinteşti, ea, casa, limba, nu poate fi izgonită din adâncul fiinţei, din identitatea ta autentică profundă. Cam aşa cum frumos spune un poet român: „Când ne uram, ne mai lega ceva”. .........

mai mult....

Web Design

 

[HOME] [DESPRE REVISTA] [REVISTA] [Dorin Tudoran] [Dan Anghelescu] [Liviu Antonesei] [Bedros Horasangian] [Lucian Vasiliu] [Radu Ciobanu] [Clelia Ifrim] [Theodor Damian] [Mircea Doreanu] [Dan Danila] [Dorin David] [Wolfgang Hilbig] [Bianca Marcovici] [Paul Tumanian] [Persida Rugu] [Leon-Iosif Grapini] [Christopher Kloeble] [Gheorghe A. Neagu] [Hans Dama] [Susann Blochberger] [Adriana Weimer] [Dan Chiriac-Kyre] [Ingeborg Bachmann] [Simion Danila] [Yehuda Amichai] [Veronica Balaj] [Paul Sarbu] [Otilia Hercut] [Ion Haines] [Sonia Elvireanu] [COLECTIA] [BIBLIOTECA] [CONTACT] [REDACTIA] [IMPRESSUM] [LINKURI UTILE]