Rosemarie Haines

                                                                                                              

Web Design

 

                                    Rosemarie Haines - web

 

           ROSEMARIE HAINEŞ


          
     GÂNDURI SUPRAREALISTE LA SFÂRȘIT
                DE AN 2023

                                                            

     Omenirea este pusă la încercare. Dincolo de analizele geopolitice care încearcă să explice ceea ce se întâmplă tre- buie să înțelegem că explicațiile sunt ,pe fond, de natură spi- rituală și energetică. Din păcate, un procent mic din populația globului are deschisă percepția asupra mișcărilor energetice și de natură aproape cosmogonică care se produc în acest prezent continuu.
     Ca să începi ceva, trebuie să termini altceva. Ne aflăm în acest prezent la începutul sfârșitului acelui ceva care va împinge omenirea într-o altă formă de existență și în care sistemele aflate în coliziune, precum plăcile tectonice, se vor remodela, unele vor pieri, altele se vor reconfigura pe alți parametri și alte valori.
     Culturile naționale puternice vor supraviețui, pentru că va supraviețui și teritoriul lor. Alte culturi vor fi înghițite de prădătorii culturilor de forță.
     Planeta se reorganizează, ca Pământ.
     Există un efort continuu de a se păstra iluzia statu-quo- lui.Un joc de oglinzi înșelător.
     Astrologii, numerologii, tarotiștii abundă cu informații pentru descifrarea misterelor viitorului. Bravo lor ! Dar, ni- meni nu știe, cu adevărat, ce se va întâmpla în anii de foc care vin.
     Ascult concertul formației U2 din Las Vegas, din oc- tombrie 2023, intitulat „Sfera”. Pe fundalul scenei este pro- iectată o sferă imensă, oul pământului ca o întoarcere la pri- mordialitate, de parcă o nouă umanitate ar fi să se nască. La un moment dat apare sintagma EVERYTHING YOU- KNOWN IS WRONG. Mesaj tastat. Mesaj subliminal de fundal uluitor pentru că, nu-i așa, trăim în epoca tastaturii prolifice. Dar, apare la un moment dat și fundalul haosului, ca principiu creator.
     Antichitatea și-a imaginat prima manifestare a Cosmo- sului sub forma unui OU. Acest simbol misterios reprezintă originea și secretul FIINȚEI. Materia vizibilă s-a născut din OUL LUMII.
     Creștinii văd în simbolul oului celebrarea vieții veșnice,a salvării, a învierii.
     Profețim, dar nu știm. La un moment dat, scena plutește sub formă de lotus pe apele primordiale.Un concert de o simbolistică spirituală densă. Nu lipsește nici simbolul grafic al virusului SarsCov2, care aduce ideea de extincție.

                                             
     Narațiunea concertului merită urmărită, pentru simbo- listica sa, dar nu despre concert este vorba în rândurile de față. Concertul aduce în prim plan contextul actual în care viețuiește omenirea.
     Omenirea se află în balans, fără centură de siguranță. Viziunile despre viitor, cu conotație simbolică, trimit la ideea unei lumi care se scufundă pentru a face loc unei alte lumi cu alți parametri, cu alte valențe și alte valori.
     Observăm cum lumea se remodelează într-un fel ciu- dat, cu scrâșnete și contorsiuni, la limita supraviețuirii umane.
     E foarte limpede, deja, lumea pe care o știam a dis- părut.
     Lumea ființei este guvernată de Karmă, adică de cauza care determină efectul. Periodic, Universul și odată cu el Pă- mântul se reînnoiește. Diviziunile timpului, numite cicluri, inele sau cercuri, au legătură cu omul. Ciclurile revin perpe- tuu în timp, realizând o unitate a istoriei care se repetă, permițând conștiinței umane să evolueze. Caracterul imuabil al legilor naturii se află în strânsă legătură cu materia, unitatea dintre Spirit și Materie conducând evoluția.
     Marile transformări geologice, convulsiile istoriei de-a lungul timpului nu au fost produse exclusiv, conform doctri- nei esoterice, de forțele fizice văzute și simțite. Evenimentele Naturii au un scop și, de aceea, sunt ciclice. Există o unitate a forțelor fizice, materiale cu forțele spirituale.
     Viața indivizilor, a națiunilor, a pământului este corelată cu Karma care pare a fi o inteligență superioară ce guver- nează atât revoluția lumii fizice, cât și revoluția intelectuală și spirituală. Acestea se desfășoară în cicluri, efectele devenind cauze pentru evenimente în desfășurare. De exemplu, marile regate și imperii ale lumii decad după ce au atins punctul culminant al puterii lor. După ce omenirea atinge punctul cel mai de jos, ea se reface și urcă din nou, conform progresului ascendent în cicluri. Dar, nu totdeauna aceste cicluri afec- tează popoarele în același timp. Dacă nu le privim în ansamblu și nu facem corelațiile dintre evenimente, nu înțe- legem semnificația lor spirituală și sensul destinului lor.
     Aceste cicluri karmice trebuie să ne atragă atenția asu- pra modului cum acționăm noi, oamenii, față de Natură, în Natură și conform Naturii, adică sunt atenționări pentru că nu respectăm legile armoniei universale. Dacă nu respectăm legi- le armoniei, cădem în haosul care se creează. Deci, ceea ce numim karmă nu este altceva decât efectul spiritual al unor cauze produ-se și ale unor forțe declanșate de propriile noastre acțiuni.
     Conflictele, diviziunile, comportamentul de tip Cain și Abel, împărțirea societăților în lupi și oi ne duc la ideea că omul este propriul său nimicitor sau salvator.
     Putem spune că în prezent parcurgem o perioadă a iresposabilității,în care trăim și ascultăm numai de impulsurile exterioare,care sunt rezultatul simțurilor fizice și al corpului material.
     Căderea în desuetudine a virtuții și promovarea viciu- lui duc la spargerea armoniei și echilibrului naturale.
     Trebuie să recunoaștem că trăim sub influența u-nui sistem de coordonare inteligent care depășește puterea de înțelegere omenească. Este necesar ca omul să transceandă limitele materiei inconstante și să înțeleagă natura sa lăuntrică spirituală, psihică și morală și să-și .............                  

mai mult....

[HOME] [DESPRE REVISTA] [REVISTA] [Frank Wedekind] [Andrei Zanca] [Miron Kiropol] [Mirela Roznoveanu] [Mircea Petean] [Diana Carligeanu] [Muzeul diasporei] [Nicolae Silade] [Magda Ursache] [Radu Ciobanu] [Delia Muntean] [Adrian Munteanu] [Kocsis Francisko] [Mircea Pora] [Serban Chelariu] [Rosemarie Haines] [Dan Danila] [Dan Damaschin] [Ilse Hehn] [Caliopia Tocala] [Alexandru Jurcan] [Soril Miavoe] [Geo Galetaru] [Clelia Ifrim] [Elena Abrudan] [Cornelia Alexoi-Shili] [Paula Barsan] [Petru Iliesu] [Damaschin P.-Buia] [Sorin Finchelstein] [Viorel Ploesteanu] [Laurian Lodoaba] [Stefan Jurca] [Aurelian Sarbu] [Fabian Soberon] [Rodica Raica] [Rainer M. Rilke] [Katharina Kilzer] [Heinz Uwe Haus] [Bianca Marcovici] [Fl. Smarandache] [Victoria Comnea] [Remus V. Giorgioni] [Renate Done] [Herbert-W.Muehlroth] [Adrian Badea] [COLECTIA] [BIBLIOTECA] [CONTACT] [REDACTIA] [IMPRESSUM] [LINKURI UTILE]