Icu Craciun

                                                                                                              

Web Design

 

                               icu-craciun-web

 

                                ICU CRĂCIUN

 

                 Poeți cu destine frânte prea devreme


     Dicționarul-antologie „Pasărea cu clonț de rubin. Poezia clipei” (apărut la Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2022, 533 pagini) are ca autori pe Dumitru Cerna și Aurel Podaru și este una din cele mai tulburătoare cărți de acest gen apărute până în prezent. De ce spun asta? Fiindcă volumul acesta cuprinde prezentarea vieții și operelor a 63 de poeți români care au trecut la cele veșnice la vârste premature, fiecare cu destinul său tragic, emblematic, iar opera lor a rămas suspendată de către nerăbdătoarea și neiertătoarea Doamnă cu Coasa, simbolul Morții, sau cum metaforic a numit-o Nicolae Labiș „pasărea cu colț de rubin”, înainte de a-și da duhul. Autorii au selectat și câteva din scrierile lor, la acestea adăugându-le referințe critice pentru a ne oferi o imagine sugestivă asupra creației acestor destine crude și nefericite, dar cu o matrice stilistică unică. Unii dintre ei, spirite meditative cu reflecții grave asupra condiției umane, conștiințe dramatice în necurmata luptă cu sine, mai mult sau mai puțin nonconformiști, au rămas aproape necunoscuți, fiindcă n-au apucat să se afirme, deși poemele publicate au demonstrat că au vocație lirică, având încă multe de oferit literaturii române, îmbogățind și modificând registrul liricii noastre, realul în ipostazele sale mitizante sau demitizante, cu un nou și autentic timbru. Alții, cum este de pildă Vasile Cârlova, se bucură de aprecieri critice favorabile, elogioase, rămânând pentru posteritate doar cu 5 poezii, e drept de certă valoare artistică. Vârsta limită a poeților incluși aici este 46 de ani (B. Fundoianu, Ioan Bran și Augustin Pop), unii, în scurta lor viață scriind la circumstanțele epocii trăite, cu nume afirmate și sclipiri de geniu, adevărate nădejdi literare, alții, la fel de sensibili și inspirați, cu spiritul într-o continuă căutare cu miză ontologică, dar mai necunoscuți, neajungând să-și dea întreaga măsură a posibilităților creatoare, neîmpăcați cu realitatea neîndurătoare ce și-a pus amprenta asupra vieții lor, pe care această carte, iată, îi face nemuritori prin creațiile rămase zălog timpului. Moartea lor, atât de timpurie, înainte de a-și da măsura talentului, este o reală pierdere pentru literatura română, chiar dacă unora nu li s-a dedicat nici măcar o jumătate de pagină în istoriile literare.


 Evoluțiile lor ar fi avut alte traiectorii și i-ar fi așezat pe o altă treaptă în ierarhia scrisul românesc, deși ierarhizarea este, după mine, un act banal și riscant.

      Cum era și firesc, volumul se deschide cu Eminescu, cel care a viețuit doar 39 de ani, dar „în el se întâlnesc și se oglindesc ca-ntr-un Eden al contemplării, toți poeții români”, motiv pentru care, în fața operelor lui trebuie să ne dublăm solemnitatea cu decență și admirație, reculegându-ne cu pioșenie și făcând o sinceră reverență simbolică când îl citim și îi pomenim numele. Gândiți-vă cu cât s-ar fi îmbogățit cultura română dacă toate cele 27 de piese de teatru proiectate, unele aproape terminate, altele doar schițate, ar fi putut împodobi literatura noastră; el, vorba autorilor, „a ținut de frig și de foame” sufletelor românilor în vremurile cele mai grele, fiind „legătura noastră cu Dumnezeu”. El „este cel ce întremează, vindecă și împlinește prin iluminare, prin însoțire, cuvântul nostru poetic”, căci, zic Dumitru Cerna și Aurel Podaru, „poezia este, de fapt, pseudonimul rugăciunii”. Rezonanțe eminesciene vibrează în poezia multor poeți de seamă care au urmat după el, dar stau în sala de așteptare a aducerii aminte, fiindcă stările umane se pot exprima prin mai multe voci în spațiu uriaș al gândirii. Din opera sa, cei doi au selectat 11 poeme (cele mai multe): „Rugăciune”, „Odă (în metru clasic)”, „Răsai asupra mea…”, „Glossă”, „Cu mâne zilele-ți adaogi…”, „Dintre sute de catarge”, „Să fie sara-n asfințit”, „La steaua”, „Trecut-au anii…”, „Mai am un singur dor” și „Stelele-n cer”; la fel s-a procedat și cu ceilalți poeți.
Criteriul folosit de Dumitru Cerna și Aurel Podaru este cel cronologic, mulți stingându-se la vârstă fragedă, sub 30 de ani, iar fragmente din opera lor au fost cunoscute postum: Vasile Cârlova - 22, Alexandru Hrisoverghi – 26, Ion Catina – 23, Alexandru Sihleanu – 23, Iulia Hasdeu – 19, Ștefan Petică – 27, D. Iacobescu – 20, Oreste – 27, Ioan I. Ciorănescu – 21, Ion Moldoveanu – 26, Magda Isanos – 28, Nicolae Labiș - 21, Corneliu Popel – 28, Daniela Caurea – 26, Liviu Șanta – 22, Daniel T. Suciu – 20, Anta Raluca Buzinschi – 19, Francisc Doda – 26, Alexandru Mălin Tacu – 17, Ronald Gasparic – 21, Cosmin Oancea – 18, Ioana Viviana Michiu – 18, alții, peste aceste vârste, cu toții, creatori precoce, inconfundabili, spirite meditative, cultivate, rafinate, deseori superioare epocii lor, putând și ei ocupa un loc sigur și demn în panteonul liricii noastre, dacă ar fi trăit mai mult. La urma urmelor, să ne aducem aminte că poezia bună nu are vârstă. Totuși, oare cum ar fi arătat poezia românească, dacă ei, dar și ceilalți: Traian Demetrescu (mort la 42 de ani), Șt. O. Iosif (38), Panait Cerna (32), B. Fundoianu (46), Petru Aruștei (45), Virgil Mazilescu (42), Marius Robescu (42), Daniel Turcea (34), Augustin Pop (46), Aurel Dumitrașcu (35), Cristian Popescu (36), Iustin Panța (37) și mulți, mulți alții ar fi ajuns la senectute? Bolile incurabile (tuberculoză, leucemie), vremuri mai puțin favorabile pentru poezie, regimul aspru al închisorilor, execuții, ucideri, cruzimi, sinucideri, accidente, invalidități, catastrofe naturale (cutremurele), în timpul ........

mai mult........

[HOME] [DESPRE REVISTA] [REVISTA] [Kurt Tucholsky] [Andrei Zanca] [Dan Danila II] [Letitia Ilea] [Nicolae Silade] [Stefan Ghilimescu] [Mirela Roznoveanu] [Magda Ursache] [Radu Ciobanu] [Dan Danila] [Mircea Pora] [Mircea Petean] [Zenovie Carlugea] [Serban Chelariu] [Savu Popa] [Icu Craciun] [Marcel Mureseanu] [Stefan Marinescu] [Adrian Grauenfels] [Constantin Arcu] [Sanziana Batiste] [Nicolaie Adam] [Horia I. Groza] [Eugen Dorcescu] [Viktoria Kirilov] [Dragos Niculescu] [Dan Laurentiu] [Gheorghe Filip] [Ion Haines] [Constantin Manea] [Caliopia Tocala] [Florin Logresteanu] [Herbert W. Muehlroth] [Hans Dama] [Krzysz. Dabrowski] [Alexandru Jurcan] [COLECTIA] [BIBLIOTECA] [CONTACT] [REDACTIA] [IMPRESSUM] [LINKURI UTILE]